Loading...
Loading...

Development Kreatywny Dla Producentów Filmowych

DEVELOPMENT KREATYWNY | Łączymy teorię z praktyką! Postaw na rozwój swojego projektu!

Ten kurs pomoże Ci w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu. Wzmocni Twoje umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz nauczy twórczej współpracy z ekipą filmową. Profesjonaliści z branży podzielą się z Tobą swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej. Pracują z nami uznani producenci tacy jak: Maciej Strzembosz, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Kamil Przełęcki, Małogorzata Jurczyk, Joanna Malicka, Sławomir Rogowski i Katarzyna Kozłowska.

Podczas naszego kursu weźmiesz udział w wykładach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach. Dokonasz analizy przygotowanego projektu z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji. Szczególną uwagę przykładamy do pracy nad materiałem literackim. Kładziemy nacisk na wszelkie meandry dramaturgii.

Korzystając z naszego kursu będziesz współpracował ze studentami pozostałych programów Szkoły Wajdy. W szczególności STUDIA PRÓB, SCRIPT oraz DOK PRO. U nas zdobędziesz doświadczenie w  pracy na profesjonalnym planie zdjęciowym.

Pokażemy Ci, co znaczy wspólnie i kreatywnie zrobić film.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym studentem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz. Sam kurs odbywa się w systemie rocznym, 3-5 dni w miesiącu.

Nabór trwa do 30 września

Głównym założeniem kursu DEVELOPMENT KREATYWNY jest przygotowanie początkujących producentów do realiów pracy zespołowej. Szukamy kandydatów, którzy chcą wykonywać z sukcesem zawód producenta kreatywnego.
Program kursu ma charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Z jednej strony w ramach kursu udostępniane są narzędzia oraz pokazywane metody, pozwalające na jak najlepsze przygotowanie produkcji własnego filmu. Ponadto studenci uczestniczą w sesjach poszerzających wiedzę ogólną przydatną w procesie tworzenia filmu, jak umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe. Dodatkowo uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę o specyfice kluczowych profesji filmowych. Zadaniem kursu  jest także doskonalenie umiejętności kierowania zespołem ludzkim. Opracowany w Szkole Wajdy program pozwala na przygotowanie pakietu produkcyjnego, pitchingu projektu, zaplanowanie strategii festiwalowej, opracowanie możliwości finansowania produkcji.
Zasady
Program zajęć zawiera: szkolenie z wybranego zakresu zagadnień pracy producenta wraz z możliwością omówienia kwestii dotyczących projektów przygotowywanych przez uczestników kursu. Poszczególne zagadnienia prezentowane są przez specjalistów zawodowo realizujących omawiany obszar tematyczny. Kurs składa się z:  wykładów, szkoleń warsztatowych i spotkań typu case study oraz indywidualnych konsultacji rozwijanych projektów.
Sposób realizacji
Program trwa jeden rok akademicki ( od października do czerwca br.)
Zajęcia  realizowane są podczas 3-4 dniowych intensywnych  sesji, które  odbywają się raz w miesiącu (zwykle w dni robocze, ale ze względu na obowiązki zawodowe tutorów i uczestników kursu  możliwe są również zajęcia w wybrane soboty)
Kurs poszerzony jest o możliwość korzystania z wykładów  online, wspólne zajęcia i warsztaty z uczestnikami Studia Prób, SCRIPT i DOK PRO, analizy filmów, czytania scenariuszy, realizację scen.
Informacje dodatkowe
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.  Nie wymagane jest żadne formalne wykształcenie. Podstawowym kryterium oceny jest list motywacyjny kandydata.
– Zamierzamy przyjąć ok. 12 uczestników kursu.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
CV kandydata
List motywacyjny prezentujący  sylwetkę kandydata   wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu  i planach zawodowych
Tytuł projektu przygotowywanego przez uczestnika kursu ( opcjonalnie)
Streszczenie i metryczkę  projektu (opcjonalnie)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link
Metryczka projektu powinna zawierać następujące elementy:
1. Tytuł, rodzaj i gatunek filmu
2. Autor scenariusza, tytuł własności praw literackich
3. Proponowani członkowie ekipy, jeśli został dokonany ich wybór
4. Orientacyjna długość filmu
5. Orientacyjny planowany budżet   projektu
Etap I rekrutacji – obejmuje wstępną selekcję projektów oraz kandydatów na uczestników kursu. Trwa on do 30 września.
Etap II rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 4.10.18
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w sekretariacie  Fundacji Szkoła Wajdy (ul. Chełmska 21 budynek 24 – na terenie WFDiF ) w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz przesłać w formie elektronicznej na adres : development@wajdaschool.pl
Uwagi:
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Nadesłanych dokumentów oraz prac nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Programu – nie jesteśmy jednak placówką szkolnictwa  wyższego i nie nadajemy tytułów naukowych (magisterium, licencjat).
Do zgłoszenia należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 150 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – DEVELOPMENT KREATYWNY”

Czesne
Kurs trwa jeden rok akademicki : od październik do czerwca br.
Koszt programu to 5 000 PLN  – płacone po 2.500 za każdy semestr.

Wśród grona wykładowców i konsultantów są doświadczeni i znani na rynku producenci, m.in. Maciej Strzembosz, Kamil Przełęcki, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon – Jaksik, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Jurczak, Edward Miszczak, Dorota Roszkowska, Małgorzata Roguska, Sławomir Rogowski czy Joanna Malicka. Grono to wspierają ponadto wykładowcy Szkoły Wajdy: Wojciech Marczewski, Maciej Sobieszczański, Denijal Hasanovic, Maciej Cuske, a także Joanna Krauze.
Kierownikiem kursu jest: Katarzyna Madaj – Kozłowska

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji kursu DEVELOPMENT KREATYWNY – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

Powiązane artykuły:

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POŚWIĘCONY PROGRAMOWI