Loading...
Loading...

Alicja Grawon-Jaksik

Alicja Grawon-Jaksik

Dyrektor Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. W latach 2011-2013 reprezentantka Ministra Kultury w Komitecie Programu MEDIA Unii Europejskiej w Brukseli. W latach 2011-2015 Sekretarz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Warszawie. Członkini Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji.