Loading...
Loading...

Magdalena Koszalińska

Magdalena Koszalińska

Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych (Instytut Sztuki PAN), teatrolog (Akademia Teatralna w Warszawie), skandynawista (SWPS); z zawodu menadżer kultury. W trakcie studiów pracowała w dziale promocji Teatru Collegium Nobilium, kilku redakcjach, współorganizowała m.in. przeglądy filmowe. Od 2008 roku pracuje w Szkole Andrzeja Wajdy, gdzie przez kilka lat zajmowała się m.in. wsparciem produkcyjnym i promocją filmów dokumentalnych i fabularnych oraz wydawnictwami, a obecnie w dziale programowym koordynuje m.in. Program Dokumentalny DOK PRO i Online Kamera; ponadto odpowiada za organizację najbardziej prestiżowego konkursu scenariuszowego w Polsce – SCRIPT PRO oraz wydarzeń branżowych, międzynarodowych warsztatów, wykładów i szkoleń. Wykłada m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie SWPS.