Loading...
Loading...

Program dokumentalny DOK PRO

DOK PRO
Pokaż nam swój punkt widzenia!
Program Dokumentalny DOK PRO

Intryguje Cię świat wokół? Dotykają ludzkie historie? Chcesz powiedzieć coś od siebie?  Myślisz, żeby zrobić o tym film?

Dlatego interesuje nas w Tobie:
– umiejętność zobaczenia w rzeczywistości tego, co według Ciebie jest istotne
– indywidualny punkt widzenia
– zdolność znajdowania optymalnych środków wyrazu

Naszym zadaniem jest tylko pomóc Ci wyrazić się najpełniej poprzez otaczającą nas rzeczywistość. Przyjdź do nas. Podczas kursu dokumentalnego DOK PRO pokażemy Ci, jak to zrobić. Swoim doświadczeniem, wiedzą i autorytetem podzielą się z Tobą nasi wykładowcy. Znakomici dokumentaliści jak nominowany do Oscara© Marcel Łoziński, Vita Żelakeviciute czy Maciej Cuske.

 „Naszym zdaniem sens filmu dokumentalnego nie polega na opisywaniu rzeczywistości, ale na jej interpretacji. Film dokumentalny bierze się ze zderzenia świata z indywidualnością autora: z  jego przemyśleniami, intensywnością patrzenia, z jego wrażliwością i intuicją. Twoje życie wewnętrzne jest takim samym elementem rzeczywistości, jak ten, z którym się zetkniesz, robiąc film.” – Marcel Łoziński

Zapraszamy absolwentów szkół filmowych i uczelni artystycznych, filmowców amatorów, dziennikarzy oraz ludzi zajmujących się fotografią. Twórców, którzy zetknęli się już z filmem dokumentalnym. Dziś absolwenci DOK PRO to twórcy odnoszący sukcesy na wielu istotnych festiwalach. Wystarczy wymienić chociażby Grzegorza Szczepaniaka czy Grzegorza Brzozowskiego.

Nie uczymy podstaw, nie zaczynamy od filmowego abecadła! Pomożemy Ci za to rozwinąć Twój projekt. Podczas rocznego kursu DOK PRO wspólnie pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Twojego filmu. Praktycznie przechodzimy przez kolejne etapy pracy –  dokumentację, development, zdjęcia, postprodukcję. Szkoła udostępnia swoje zaplecze techniczne tj. sprzęt filmowy, dźwiękowy oraz montażownie.

Na kursie DOK PRO zostało opracowanych ponad 100 filmów dokumentalnych. Na festiwalach w Polsce i za granicą wygrały one kilkadziesiąt prestiżowych festiwali europejskich i amerykańskich.

Ostatnio:

„Joanna” Anety Kopacz otrzymała nominację do Oscara©. „Paparazzi” Piotra Bernasia byli nominowani do Europejskiej Nagrody Filmowej. Spektakularnym sukcesem okazała się „Komunia” Anny Zameckiej, która zdobywała nagrody między innym w Locarno, Jihlavie, Warszawie, Mińsku czy Lipsku. „Komunia” otrzymała także „Orła 2017” Polską Nagrodę Filmową w kategorii: Najlepszy Film Dokumentalny.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym studentem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz. Sam kurs odbywa się w systemie rocznym, 3-5 dni w miesiącu.

Nabór zgłoszeń trwa do 30 września

Aneta Kopacz – absolwentka kursu Dok Pro. Reżyser, scenarzystka. W Wajda School & Studio zrealizowała nominowaną do Oscara® 2015 debiutancką „Joannę”. Film przyniósł Kopacz ponadto wyróżnienia: Polską Nagrodę Filmową „Orzeł” 2016, a także między innymi nagrody na festiwalach – Cleveland, Skopje, Palm Springs, Los Angeles, Kijowie, Brive czy Jihlavie. Twórczyni takich późniejszych filmów, jak: „Galeria”, „Moje 600 gramów szczęścia”, „Europa i okolice” oraz „Ja”.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POŚWIĘCONY PROGRAMOWI
 

OGÓLNE INFORMACJE
– Program trwa 1 rok akademicki, realizacja 3 wybranych filmów rozpoczyna się najczęściej po zakończeniu ostatnich zajęć i może trwać kolejny rok (konsultacje odbywają się w ramach kolejnej edycji programu).
– Na Program składa się ok dziesięciu 3-5 dniowych intensywnych sesji
W ramach drugiej części Programu, uczestnicy przeprowadzają dokumentację i rozwijają swoje projekty dokumentalne – 3 najbardziej zaawansowane z nich zostaną przez Szkołę wyprodukowane (dopuszczamy produkcję dodatkowych projektów w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy).
Sesje obejmują zajęcia warsztatowe, wykłady, projekcje, analizy filmów i spotkania autorskie. Między sesjami uczestnicy przeprowadzają dokumentację tematów, realizują zdjęcia i montaż.
PROGRAM 2017/2018
– Analiza wybranych filmów dokumentalnych. Podstawowe klucze warsztatowe. Jak dokumentaliści robią swoje filmy? Jakie stosują środki wyrazu? Po co te filmy zostały nakręcone?
– Autorski punkt widzenia. Rozpoznawanie rzeczywistości i własnego stosunku do niej.
– Znalezienie tematu. Pomysł wynikający z rzeczywistości a rzeczywistość jako odbicie pomysłu.
– Dokumentacja tematu.
– Pisanie i omawianie scenariusza.
– Zdjęcia.
– Montaż filmu. Szukanie optymalnej wersji, która najpełniej odda myśl autora.
– Ewentualne dokrętki i dalszy montaż. Funkcjonowanie dźwięku spoza kadru. Rola muzyki.
– Zgranie filmu.
– Omawianie powstałych filmów
INFORMACJE PRAKTYCZNE:
– Szkolenie oparte jest przede wszystkim na zajęciach praktycznych
– W ciągu roku wybrani studenci  samodzielnie zrealizują 1 krótkometrażowy film dokumentalny
– Studenci pracują na elektronicznym sprzęcie montażowym (program  Final Cut Pro 3.0) oraz kamerach Sony  150 PD, Canon XL1s
– W kursie  weźmie udział  ok dziesięciu uczestników
– Zajęcia są prowadzone na poziomie Master Class (kandydaci muszą więc mieć już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu)
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku. Kandydaci muszą mieć wykształcenie co najmniej średnie
Uczestnicy kursu pracować będą z młodymi operatorami i montażystami, zaproponowanymi przez Szkołę. W uzasadnionych przypadkach studenci mogą pracować z wybranymi przez siebie operatorami
Odpłatność za cały kurs  wynosi  7000 PLN.

Etap I: 
Wstępna selekcja kandydatów odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły do 30 września następujących dokumentów:
– Curriculum Vitae ze opisem  dokonań artystycznych i filmowych
– ankieta ze zdjęciem typu „paszportowe” (formularze ankiety można otrzymać w biurze szkoły lub ściągnąć stąd)
– list motywacyjny
– pomysłu na film dokumentalny ok 20-30 minut  (zapisanego na max. 2 stronach tekstu),  który ma być realizowany w trakcie kursu
– jedna lub kilka prac własnych: filmowych lub wideo, prac scenariuszowych lub innych literackich, prac plastycznych, fotograficznych itp.
– spis załączonych prac
– potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej w wys. 150,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – Program Dokumentalny DOK PRO”.
UWAGA:
– 3 komplety dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć do szkoły, każdy w podpisanej teczce. Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: dokpro@wajdaschool.pl– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 3 podpisanych teczkach.- Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.- Prosimy o numerowanie stron.
– Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).
– Zgłoszenia zostaną zniszczone po procesie rekrutacji.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Programu – nie jesteśmy jednak placówką szkolnictwa wyższego i nie nadajemy tytułów naukowych (magisterium, licencjat).
Etap II:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

Program trwa jeden rok akademicki : od października 2017 do czerwca 2018 (opcjonalnie, dodatkowa sesja może być zorganizowana we wrześniu lub październiku 2018):
Koszt programu to 7 000 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2-3 raty.

Tutorami Programu Dokumentalnego DOK PRO są znakomici dokumentaliści: Marcel Łoziński, Maciej Cuske, Vita Żelakeviciute.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie specjalnych gości na wykłady.