Loading...
Loading...

Program dokumentalny DOK PRO

Program Dokumentalny DOK PRO skierowany jest do absolwentów szkół filmowych i artystycznych, flmowców-amatorów, dziennikarzy i fotografików, którzy mają już doświadczenie z realizacją filmów. Nie uczymy podstaw, nie zaczynamy od abecadła filmowego, ale rozwijamy projekty i produkujemy filmy uczestników.

Sesje DOK PRO mają charakter dialogu: uczestnicy i tutorzy wspólnie zastanawiają się nad najlepszymi rozwiązaniami dla konkretnych projektów filmowych na każdym etapie – od dokumentacji i developmentu, aż po postprodukcję. W ramach pierwszej części Programu uczestnicy realizują krótką, trzyminutową etiudę na zadany temat, a następnie przeprowadzają dokumentację i rozwijają swoje projekty dokumentalne – trzy najbardziej zaawansowane z nich zostaną skierowane do produkcji w Wajda Studio.

Filmy rozwijane w ramach programu DOK PRO doczekały się nominacji do Oscara („Joanna”, reż. Aneta Kopacz) i Europejskiej Nagrody Filmowej („Paparazzi”, reż. Piotr Bernaś), a także kilkudziesięciu nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POŚWIĘCONY PROGRAMOWI
 

 
Naszym zdaniem sens filmu dokumentalnego nie polega na opisywaniu rzeczywistości, ale na jej interpretacji. Film dokumentalny bierze się ze zderzenia rzeczywistości z indywidualnością autora: z jego przemyśleniami, intensywnością patrzenia, z jego wrażliwością i intuicją. Twoje życie wewnętrzne jest takim samym elementem rzeczywistości, jak ten, z którym się zetkniesz, robiąc film.
Dlatego interesuje nas: Twoja umiejętność zobaczenia w rzeczywistości tego, co dla Ciebie najważniejsze; Twój autorski punkt widzenia; Twoja zdolność znalezienia optymalnych środków wyrazu. Naszym zadaniem jest tylko pomóc Ci wyrazić się najpełniej poprzez otaczającą nas rzeczywistość.
– Marcel Łoziński, Jacek Bławut, Vita Żelakeviciute
 
W ramach programu zostało zrealizowanych ponad 50 filmów dokumentalnych, które wygrywają nagrody i są pokazywane na festiwalach całym świecie, wśród nich m.in. Berlinale (Rendez-vous), Karlowe Wary (Przyrzeczona),  IDFA (Viva Maria!, K2. Dotknąć nieba) czy DOKLeipzig (Na północ od Kalabrii,. Joanna czy Niewiadoma Henryka Fasta), nominacja do nagród Europejskiej Akademii Filmowej (Paparazzi). Program do tej pory ukończyli m.in.: Bartek Konopka, Marcin Sauter, Maciej Cuske, Marta Minorowicz, Grzegorz Zariczny i inni.
 
OGÓLNE INFORMACJE
– Program trwa 1 rok akademicki, realizacja 3 wybranych filmów rozpoczyna się najczęściej po zakończeniu ostatnich zajęć i może trwać kolejny rok (konsultacje odbywają się w ramach kolejnej edycji programu).
– Na Program składa się maksymalnie dziesięć 3-5 dniowych intensywnych sesji
– w ramach pierwszej części Programu, uczestnicy realizują krótką, trzyminutową etiudę na zadany temat.
– W ramach drugiej części Programu, uczestnicy przeprowadzają dokumentację i rozwijają swoje projekty dokumentalne – 3 najbardziej zaawansowane z nich zostaną przez Szkołę wyprodukowane (dopuszczamy produkcję dodatkowych projektów w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy).
– Sesje obejmują zajęcia warsztatowe, wykłady, projekcje, analizy filmów i spotkania autorskie. Między sesjami uczestnicy przeprowadzają dokumentację tematów, realizują zdjęcia i montaż.
 
Program obejmuje przede wszystkim:
– dokumentację i poszukiwanie tematu;
– rozwój projektu i scenariusza filmu dokumentalnego;
– omówienie i konsultacje materiałów z dokumentacji, zdjęć, układek montażowych;
– wstęp do produkcji filmu (omówienie takich tematów jak zdjęcia, montaż, udźwiękowienie);
 
OPIS SZCZEGÓŁOWY PROGRAMU
Program sesji:
– Realizacja trzyminutowej etiudy dokumentalnej na jeden z zadanych tematów (w poprzednich latach były to np. CZAS, OKNO, PAUZA)
– Zajęcia warsztatowe: master class reżyserski, operatorski, montażowy, dźwiękowy.
– Analiza wybranych filmów dokumentalnych. Podstawowe klucze warsztatowe. Jak dokumentaliści robią swoje filmy? Jakie stosują środki wyrazu? Po co te filmy zostały nakręcone?
– Znalezienie tematu. Pomysł wynikający z rzeczywistości a rzeczywistość, jako odbicie pomysłu.
– Kontakt z bohaterem.
– Autorski punkt widzenia. Rozpoznawanie rzeczywistości i własnego stosunku do niej.
– Dokumentacja tematu.
– Pisanie i omawianie scenariusza.
Na przykładzie filmów realizowanych przez uczestników poprzednich kursów, odbywa się omówienie następujących tematów:
– Zdjęcia.
– Montaż filmu. Szukanie optymalnej wersji, która najpełniej odda myśl autora
– Ewentualne dokrętki i dalszy montaż. Funkcjonowanie dźwięku spoza kadru; rola muzyki.
– Omówienie powstałych filmów.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
– Szkoła jest producentem wszystkich filmów, wyprodukowanych w ramach Programu;
– nie wprowadzamy limitu wieku dla uczestników;
– uczestnicy muszą mieć wcześniejsze doświadczenie z kręceniem filmów (choćby amatorskie) i mieć podstawową wiedzę na temat realizacji filmów;
– zajęcia odbywają się w Warszawie;
– Szkoła zapewnia podstawowy budżet na realizację etiud oraz trzech wybranych filmów;
– Szkoła może poszukiwać dodatkowych funduszy na więcej niż trzy filmy;
– uczestnicy programu pracują z młodymi operatorami, dźwiękowcami i montażystami, zaproponowanymi przez Szkołę (w uzasadnionych przypadkach studenci mogą pracować z wybranymi przez siebie operatorami).

Zgłaszanie aplikacji: do 31 sierpnia. Egzaminy: przełom września i października.
Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów:
 
ETAP I:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie dostarczonych do Szkoły do 31 sierpnia 2017 następujących dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej):
– Curriculum Vitae ze opisem  dokonań artystycznych i filmowych oraz uzasadnieniem, dlaczego chcą Państwo zajmować się filmem dokumentalnym – 3 kopie
– wypełnionej ankiety (link) ze zdjęciem –  3 kopie
– treatmentu/scenariusza (1 strona) krótkiego, trzyminutowego dokumentalnego filmu na wybrany z zadanych tematów (tematy będą ogłoszone wkrótce) – 3 kopie
– pomysłu na film dokumentalny ok. 25 minut (zapisanego na maksimum 2 str. tekstu), który miałby być rozwijany w ramach programu – 3 kopie
– jednej lub kilku prac własnych: filmowych (nośnik: DVD), prac fotograficznych, scenariuszowych lub innych literackich (w wersji elektronicznej na CD lub DVD), prac plastycznych (kopii lub dokumentacji), itp. – 3 kopie
– spisu załączonych prac
– dowodu wpłaty za egzamin w wys. 150 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – dokument”
 
ETAP II:
Rozmowa kwalifikacyjna, która, oprócz zgłoszonych projektów i tematów ogólnych, dotyczyć będzie filmu dokumentalnego. Wymagana jest znajomość klasyki filmów dokumentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dokumentu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzane będą na przełomie września i października 2016. O ich dokładnym terminie poinformujemy kandydatów wybranych po pierwszym etapie rekrutacji.
 
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: dokpro@wajdaschool.pl
– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 3 podpisanych teczkach.
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).
– Zgłoszenia zostaną zniszczone po procesie rekrutacji.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Programu – nie jesteśmy jednak placówką szkolnictwa wyższego i nie nadajemy tytułów naukowych (magisterium, licencjat).

Program trwa jeden rok akademicki : od października 2017 do czerwca 2018 (opcjonalnie, dodatkowa sesja może być zorganizowana we wrześniu lub październiku 2018):
Koszt programu to 7 000 PLN (plus koszt ewentualnej sesji wyjazdowej do 500 zł)
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2-3 raty.
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów.

Tutorami Programu Dokumentalnego DOK PRO są znakomici dokumentaliści: Marcel Łoziński, Jacek Bławut, Vita Żelakeviciute.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie specjalnych gości na wykłady.