Loading...
Loading...

Program Scenariuszowy Script

Program Scenariuszowy SCRIPT skierowany jest do studentów i absolwentów szkół filmowych, artystycznych, innych szkół wyższych lub różnego rodzaju kursów filmowych. Program SCRIPT otwarty jest dla osób zajmujących się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra i aktorów. Uczestnicy pracują nad rozwojem swoich scenariuszy i wspólnie ze studentami kursu fabularnego oraz dokumentalnego uczestniczą w warsztatach na temat zagadnień dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu i analizy filmów. Dzięki zajęciom praktycznym z profesjonalnymi aktorami i reżyserami programu fabularnego uczestnik może sprawdzić, czy historia, którą stworzył przekłada się na język filmowy.

Każdy z uczestników odbędzie szereg konsultacji indywidualnych z wybitnymi twórcami polskiego kina, by przygotować ostateczny draft scenariusza gotowy do przedstawienia potencjalnym producentom.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POŚWIĘCONY PROGRAMOWI

Podobnie, jak w przypadku innych programów, SCRIPT będzie trwał rok. Uczestnicy, podczas kolejnych sesji odbywających się raz w miesiącu, będą rozwijali swoje pomysły na film, zaczynając od treatmentu a kończąc na gotowym scenariuszu.
Oprócz podstawowych sesji, które stanowić będą część praktyczną kursu, uczestnicy wezmą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach, prowadzonych we współpracy z programem reżyserskim – STUDIO PRÓB.
 
OGÓLNE INFORMACJE
Program ma na celu rozwój projektów uczestników od treatmentu do scenariusza.
– Program trwa rok.
– Sesje odbywają się raz w miesiącu od 2 do 3 dni – piątek, sobota, niedziela.
– Pierwsze trzy sesje poświęcone będą pracy nad treatmentami pod opieką: Denijala Hasanovića, Macieja Sobieszczańskiego, Leszka Dawida i Sławomira Fabickiego.
– na kolejnych sesjach uczestnicy, pod indywidualną opieką wykładowców będą rozwijali scenariusze.
– Prócz tych podstawowych sesji (część „praktyczna” kursu) uczestnicy biorą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach, które prowadzimy we współpracy z programem STUDIO PRÓB.
– Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
– Program przewiduje zapraszanie gości specjalnych, wśród których na pewno znajdzie się Udayan Prasad
 
INFORMACJE DODATKOWE
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
– Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Programu – nie jesteśmy jednak placówką szkolnictwa wyższego i nie nadajemy tytułów naukowych (magisterium, licencjat).

Termin składania aplikacji mija 30 września 2017. Egzaminy odbędą się w październiku 2017 i będą podzielone na dwa etapy:
 
ETAP 1:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły następujących dokumentów w czterech egzemplarzach:
– CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych.
– Wypełnionej ankiety (link) ze zdjęciem.
– Pomysłu na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi.
– Jednej lub kilku prac własnych (UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD)
– Spisu załączonych prac.
– Potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji – program scenariuszowy”.
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: script@wajdaschool.pl
– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).
 
ETAP 2:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.

I etap: październik 2017 – styczeń 2018,
Koszt: 3 500 PLN
II etap: luty 2018 – czerwiec 2018,
Koszt: 3 500 PLN
 
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów

Do Programu Scenariuszowego SCRIPT udało nam się zaprosić znakomitych wykładowców, którzy zapewnią studentom profesjonalną opiekę artystyczną.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie mistrzów na specjalne wykłady.