Loading...
Loading...

Kurs Scenariuszowy Script

SCRIPT | napisz z nami scenariusz!

Masz świetną historię? Pomysł na scenariusz? Chciałbyś go stworzyć pod opieką doświadczonych filmowców i zobaczyć na ekranach kin?

Jesteś studentem, absolwentem szkoły filmowej, artystycznej, ukończyłeś kursy filmowe? Zajmowałeś się kinem amatorskim, offowym, jesteś dziennikarzem, albo po prostu piszesz i masz pomysł na historię filmową? Jeśli tak, to SCRIPT jest właśnie dla Ciebie.

Podczas tego kursu pracujesz nad stworzeniem własnego, średnio lub pełnometrażowego scenariusza. Zaczynasz od pomysłu, który przez rok rozwijasz z pomocą doświadczonych, uznanych filmowców, takich jak: Udayan PrasadWojciech MarczewskiLeszek DawidSławomir Fabicki, Maciej Marczewski, Katarzyna Klimkiewicz oraz prowadzący kurs Denijal Hasanović. To oni pomogą Ci napisać scenariusz i zaprezentować go potencjalnym producentom w formie publicznego czytania performatywnego z udziałem tak znakomitych aktorów, jak: Magdalena Cielecka, Bartłomiej Topa, Marta Nieradkiewicz, Kamilla Baar czy Łukasz Garlicki.

Ze scenariuszy powstałych na naszym kursie zrealizowano filmy, takie jak: „Hycel” pióra Darii Woszek (zdobywca nagrody dla najlepszego filmu krótkometrażowego na Festiwalu Filmowym w Gdyni 2016, oraz Best Short Film Grand Prize na 20th Rhode Island Film Festival, USA); „Spitsbergen” według scenariusza Moniki Sirojc; „Jerry” na podstawie scenariusza Grzegorza Bogdała; film „Relax” Agnieszki Elbanowskiej.

Teksty z naszego kursu są ponadto dostrzegane i wyróżniane w prestiżowym konkursie scenariuszowym Script Pro. W roku 2014 drugie miejsce zajęła w nim „Matka” Beaty Waszkiewicz. Z kolei finalistami Script Pro 2017 zostali rozwijający w ramach kursu swoje projekty autorzy: Monika Sobień za „Lęk” oraz Roman Jarosz za „Syrenkę”.

Nabór trwa do 30 września.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym studentem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Kurs jest organizowany przez Fundację Szkoła Wajdy oraz dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kurs SCRIPT będzie trwał rok. Uczestnicy, podczas kolejnych sesji odbywających się raz w miesiącu, będą rozwijali swoje pomysły na film, zaczynając od treatmentu a kończąc na gotowym scenariuszu.
Oprócz podstawowych sesji, które stanowić będą część praktyczną kursu, uczestnicy wezmą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach, prowadzonych we współpracy z Kursem Reżyserskim – STUDIO PRÓB.
 
OGÓLNE INFORMACJE
 
– Kurs ma na celu rozwój projektów uczestników od treatmentu do scenariusza.
– Kurs trwa rok.
– Sesje odbywają się raz w miesiącu od 2 do 3 dni – piątek, sobota, niedziela.
– Pierwsze trzy sesje poświęcone będą pracy nad treatmentami pod opieką: Denijala Hasanovića, Leszka Dawida i Sławomira Fabickiego.
– na kolejnych sesjach uczestnicy, pod indywidualną opieką wykładowców będą rozwijali scenariusze.
– Prócz tych podstawowych sesji (część „praktyczna” kursu) uczestnicy biorą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach, które prowadzimy we współpracy z kursem STUDIO PRÓB.
– Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
– Kurs przewiduje zapraszanie gości specjalnych, wśród których na pewno znajdzie się Udayan Prasad.
 
INFORMACJE DODATKOWE
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
– Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.

Termin składania aplikacji mija 30 września. Egzaminy odbędą się w październiku 2019 i będą podzielone na dwa etapy:
 
ETAP 1:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły następujących dokumentów w czterech egzemplarzach:
– CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych.
– Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (link).
– Pomysłu na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi.
– Synopsisu i loglinu projektu.
– Jednej lub kilku prac własnych (UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD).
– Spisu załączonych prac.
– Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji – kurs scenariuszowy SCRIPT”.
 
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: dkurowska@wajdaschool.pl
– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
 
ETAP 2:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.

I etap: październik 2019 – styczeń 2020.
Koszt – 3 500 PLN.
II etap: luty 2020 – czerwiec 2020.
Koszt – 3 500 PLN.
 
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów

Do Kursu Scenariuszowego SCRIPT udało nam się zaprosić znakomitych wykładowców, którzy zapewnią studentom profesjonalną opiekę artystyczną.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie mistrzów na specjalne wykłady.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji kursu Script – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

Powiązane artykuły: