Loading...
Loading...

Kurs Reżyserii Radiowej

REŻYSERIA RADIOWA | Pierwszy kurs w Polsce!

To intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio, produkcji płytowych oraz innych form dźwiękowych wykorzystywanych m.in. w fabularyzowanych grach video realizowany przez Szkołę Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w formie dziesięciu sesji weekendowych od sierpnia do grudnia 2020.

Doświadczona kadra pod kierownictwem mistrzów reżyserii radiowej i filmowej – Janusza Kukuły (Teatr Polskiego Radia) i Wojciecha Marczewskiego (Wajda School) zapewnia najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.

Kształcenie ma charakter warsztatowy i jest prowadzone w systemie mistrzowskim przez najlepszych polskich specjalistów z różnych dziedzin twórczości radiowej, takich jak:  Marta Rebzda, Andrzej Brzoska, Maciej Kubera, Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec, Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko z udziałem wybitnych polskich aktorów.

W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”. W pierwszej edycji kursu w spotkaniach w roli Mistrzów wzięli udział: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski.

Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, ma także możliwość zrealizowania słuchowiska (do 45 min), które zostanie wyemitowane na antenie Polskiego Radia. Informacje na temat słuchowisk zostaną zamieszczone na stronach internetowych Wajda School, Teatru Polskiego Radia oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Kurs reżyserii radiowej to propozycja skierowana do studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 10 lipca 2020 r.

OGÓLNE INFORMACJE
 
Kurs realizowany w postaci 10 weekendowych sesji odbywających się w okresie od sierpnia do grudnia 2020. Kształcenie ma charakter praktyczny, polegający na warsztatach prowadzonych w systemie tutoringu przez specjalistów z różnych obszarów twórczości radiowej.
 
Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, ma także możliwość zrealizowania słuchowiska (do 45 min), które zostanie wyemitowane na antenie Polskiego Radia. Informacje na temat słuchowisk zostaną zamieszczone na stronach internetowych Wajda School, Teatru Polskiego Radia oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
 
Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School.
 
PROGRAM
 
Praca reżysera nad sobą – prowadzenie: Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła
Praca reżysera nad tekstem – prowadzenie: Marta Rebzda
Praca reżysera nad dźwiękiem – prowadzenie: Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera z aktorem – prowadzenie: Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec
Praca aktora z reżyserem – prowadzenie: Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko
 
W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”. Nazwiska zaproszonych gości podamy w późniejszym terminie.
 
Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:
 
– Najważniejsze etapy rozwoju polskiego teatru radiowego, zapoznanie z różnymi rodzajami słuchowiska (adaptacja prozy, poezji, radiowa adaptacja scenariusza teatralnego lub filmowego, formy reportażowo-dokumentalne i graniczne – wykorzystujące różne gatunki radiowe do budowy słuchowiska).
– Wybór tematu słuchowiska i praca nad scenariuszem (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy nad scenariuszem filmowym).
– Specyfika castingu dzieła dźwiękowego.
– Aktorstwo w słuchowisku, grze video – próby przed nagraniem, praca z aktorem w studiu.
– Współpraca z pozostałymi twórcami (oprawa muzyczna, przed nagraniowe uzgodnienia z realizatorem dźwięku, współpraca z pionem organizacyjno-produkcyjnym, odpowiedź na oczekiwania rynku.
– Nagranie scen (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy na planie filmowym).
– Montaż słuchowiska i specyfika dźwiękowego masteringu finalnego nagrania.
– Zapoznanie się z możliwościami artystycznymi wykorzystywania nowoczesnych technik realizacji, a także z możliwościami produkcji słuchowisk w technice dźwięku dookólnego i binauralnego.
 
Warsztaty zakończone zostaną seminarium z przedstawicielami rynku audiowizualnego, w którym uczestnicy przedstawią zrealizowane audycje dźwiękowe.

Etap I:
 
Wstępna selekcja kandydatów odbywa się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:
 
– Curriculum vitae
– Formularz zgłoszeniowy (formularze zgłoszeniowe można otrzymać w biurze szkoły lub ściągnąć stąd)
– List motywacyjny
– Własne artystyczne prace wraz ze spis załączonych prac (nieobligatoryjne)
– Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 50,00 zł na konto:
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – Reżyseria Radiowa”
 
UWAGA:
 
Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać mailem na adres: rezyseria.radiowa@wajdaschool.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
 
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 10 lipca 2020.
 
Etap II:
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami po 17 lipca 2020. Dokładne daty rozmów podamy w późniejszym terminie.

Doświadczona kadra pod kierownictwem takich mistrzów reżyserii radiowej i filmowej jak Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia) i Wojciech Marczewski (Wajda School), zapewni najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.
 
Praca reżysera nad sobą – Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła
Praca reżysera nad tekstem – Marta Rebzda
Praca reżysera nad dźwiękiem – Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera z aktorem – Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec
Praca aktora z reżyserem – Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko
 
W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”.
 

Opłata za kurs wynosi 4 000 PLN.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji Kursu Reżyserii Radiowej – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO POŚWIĘCONE PROGRAMOWI

Powiązane artykuły: