Loading...
Loading...

Kurs Reżyserii Radiowej

REŻYSERIA RADIOWA | Pierwszy kurs w Polsce!

To intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio, produkcji płytowych oraz innych form dźwiękowych wykorzystywanych m.in. w fabularyzowanych grach video realizowany przez Szkołę Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i Filmoteką Narodową Instytutem – Audiowizualnym w formie dwunastu sesji weekendowych od sierpnia do grudnia 2019.

Doświadczona kadra pod kierownictwem mistrzów reżyserii radiowej i filmowej – Janusza Kukuły (Teatr Polskiego Radia) i Wojciecha Marczewskiego (Wajda School) zapewnia najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.

Kształcenie ma charakter warsztatowy i jest prowadzone w systemie mistrzowskim przez najlepszych polskich specjalistów z różnych dziedzin twórczości radiowej, takich jak: Krzysztof Sielicki, Jan Buchwald, Andrzej Brzoska, Maciej Kubera, Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski, Anna Wieczur-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz z udziałem wybitnych polskich aktorów.

W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu “Spotkania z Mistrzem”. W roli Mistrzów: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski. Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School. Uczestnicy realizują własne słuchowiska, które zostaną one wyemitowane w Teatrze Polskiego Radia, a także zamieszczone na stronach internetowych: Polskiego Radia, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego FINA (ninateka.pl) oraz Wajda School (www.wajdaschool.pl, kanał YouTube Wajda School & Studio).

Kurs reżyserii radiowej to propozycja skierowana do studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 12 lipca 2019 r.

OGÓLNE INFORMACJE
 
Kurs realizowany w postaci 12 weekendowych sesji odbywających się w okresie od sierpnia do grudnia 2019. Kształcenie ma charakter praktyczny, polegający na warsztatach prowadzonych w systemie tutoringu przez specjalistów z różnych obszarów twórczości radiowej.
 
W ramach kursu realizujesz słuchowisko (trwające maksymalnie 45 minut) spełniające warunki emisyjne Teatru Polskiego Radia. Nagrane materiały zostaną wyemitowane w Teatrze Polskiego radia, a także opublikowane na stronach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego FINA (archiwum Nina, ninateka.pl), w paśmie internetowym Teatru Polskiego Radia oraz na stronach Wajda School (www.wajdaschool.pl, na kanale YouTube Wajda School&Studio).
 
Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School.
 
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 
PROGRAM
 
Praca reżysera nad sobą – prowadzenie: Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła
Praca reżysera nad tekstem – prowadzenie: Krzysztof Sielicki, Jan Buchwald
Praca reżysera nad dźwiękiem – prowadzenie: Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera z aktorem – prowadzenie: Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski
Praca aktora z reżyserem – prowadzenie: Anna Wieczur-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła
Praca reżysera nad muzyką – prowadzenie: Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
 
W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu “Spotkania z Mistrzem”. W roli Mistrzów: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski.
 
Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:
 
– Najważniejsze etapy rozwoju polskiego teatru radiowego, zapoznanie z różnymi rodzajami słuchowiska (adaptacja prozy, poezji, radiowa adaptacja scenariusza teatralnego lub filmowego, formy reportażowo-dokumentalne i graniczne – wykorzystujące różne gatunki radiowe do budowy słuchowiska).
– Wybór tematu słuchowiska i praca nad scenariuszem (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy nad scenariuszem filmowym).
– Specyfika castingu dzieła dźwiękowego.
– Aktorstwo w słuchowisku, grze video – próby przed nagraniem, praca z aktorem w studiu.
– Współpraca z pozostałymi twórcami (oprawa muzyczna, przed nagraniowe uzgodnienia z realizatorem dźwięku, współpraca z pionem organizacyjno-produkcyjnym, odpowiedź na oczekiwania rynku.
– Nagranie scen (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy na planie filmowym).
– Montaż słuchowiska i specyfika dźwiękowego masteringu finalnego nagrania.
– Zapoznanie się z możliwościami artystycznymi wykorzystywania nowoczesnych technik realizacji, a także z możliwościami produkcji słuchowisk w technice dźwięku dookólnego i binauralnego.
 
Warsztaty zakończone zostaną seminarium z przedstawicielami rynku audiowizualnego, w którym uczestnicy przedstawią zrealizowane audycje dźwiękowe.

Etap I:
 
Wstępna selekcja kandydatów odbywa się na podstawie dostarczonych następujących dokumentów:
 
– Curriculum vitae
– Formularz zgłoszeniowy (formularze zgłoszeniowe można otrzymać w biurze szkoły lub ściągnąć stąd)
– List motywacyjny
– Własne artystyczne prace wraz ze spis załączonych prac (nieobligatoryjne)
– Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 50,00 zł na konto:
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – Reżyseria Radiowa”
 
UWAGA:
 
3 komplety wymienionych wyżej dokumentów należy przesłać pocztą lub dostarczyć do szkoły osobiście, każdy w podpisanej teczce (wraz z wersją elektroniczną na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: rezyseria.radiowa@wajdaschool.pl
 
Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 3 podpisanych teczkach (prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie oraz prosimy o numerowanie stron).
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
 
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 12 lipca 2019.
 
Etap II:
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w dniach 25-29 lipca 2019.

Doświadczona kadra pod kierownictwem takich mistrzów reżyserii radiowej i filmowej jak Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia) i Wojciech Marczewski (Wajda School), zapewni najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.
 
Praca reżysera nad sobą – Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła
Praca reżysera nad tekstem – Krzysztof Sielicki, Jan Buchwald
Praca reżysera nad dźwiękiem – Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera z aktorem – Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski
Praca aktora z reżyserem – Anna Wieczur-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła
Praca reżysera nad muzyką – Małgorzata Małaszko-Stasiewicz
 
W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu “Spotkania z Mistrzem”. W roli Mistrzów: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski.
 

Opłata za kurs wynosi 4 000 PLN.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji Kursu Reżyserii Radiowej – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO POŚWIĘCONE PROGRAMOWI

Powiązane artykuły: