Loading...
Loading...

Kurs Fabularny Studio Prób

STUDIO PRÓB | Z nami kręci się filmy!

Masz pomysł na film? Chciałbyś rozwinąć swój projekt pod okiem mistrzów kina i przygotować profesjonalny debiut reżyserski?

Studio Prób to roczny, intensywny kurs reżyserii na poziomie masterclass. Obejmuje analizę i rozwój treatmentów zgłoszonych przez uczestników w ramach warsztatów z wybitnymi polskimi i zagranicznymi reżyserami, takimi jak: zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie – Wojciech Marczewski, zdobywca Oscara – Paweł Pawlikowski, czy tak uznani filmowcy jak Udayan Prasad, Joanna Krauze, Filip Marczewski oraz prowadzący kurs Maciej Sobieszczański. Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę o dramaturgii, montażu, pracy z aktorem, pracy na planie czy o analizie filmu. Staniesz na prawdziwym planie zdjęciowym i zrealizujesz sceny ze swojego scenariusza z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy. W ramach kursu organizowane są także specjalne gościnne wykłady z udziałem wybitnych twórców kina z całego świata.

Z nami zaczynali rozwijając swoje pełnometrażowe scenariusze, między innymi Kuba Czekaj ze swoim „Królewiczem Olch” (premiera podczas Berlinale), wyróżniony „Orłem 2014” Polską Nagrodą Filmową Bodo Kox z „Dziewczyną z szafy”, a także twórcy uhonorowanego w Berlinie filmu „Performer” – Maciej Sobieszczański oraz Łukasz Ronduda. Od 2014 roku z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wracają z nagrodami także krótkometrażowe realizacje, które wcześniej były rozwijane w ramach kursu Studio Prób. Zwycięzcą w roku 2016 był „Hycel” Darii Woszek. W 2015 zwyciężył „Moloch” Szymona Kapeniaka, a w 2014 „Mleczny brat” Vahrama Mkhitaryana.

W kursie Studio Prób uczestniczyli również mi.in. Andrzej Saramonowicz, Denijal Hasanović, Sławomir Fabicki, Piotr Subotko oraz Marcin Wrona.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym studentem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz. Sam kurs odbywa się w systemie rocznym, 3-5 dni w miesiącu.

*Przypominamy, że został zmieniony regulamin programów fabularnych Studia Munka. Projekty do programów „30 Minut”, „60 Minut” oraz scenariusze filmów pełnometrażowych mogą składać reżyserzy, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życiu. Nowe regulacje nie dotyczą jednak scenarzystów i producentów.

Nabór trwa do 30 września.

Kurs jest organizowany przez Fundację Szkoła Wajdy oraz dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

PROGRAM ZAKŁADA:
– Analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników.
– Realizację dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów.
– Uczestnicy pracują na elektronicznym sprzęcie montażowym oraz kamerach cyfrowych.
– Warsztaty reżyserskie dotyczące: problemów dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu, analizy filmowej.
 
OGÓLNE INFORMACJE
– Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji filmowej rozwijanych przez siebie projektów.
– Kurs trwa rok.
– Sesje odbywają się raz w miesiącu przez pięć kolejnych dni /poniedziałek – piątek/.
– Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
Kurs jest podzielony na dwa etapy: do drugiego przechodzą autorzy najlepszych projektów:
I etap:  październik 2019 –  styczeń 2020, ok. 12 uczestników w kursie: rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, praca na planie zdjęciowym, wykłady, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie.
II etap: luty 2020 – czerwiec 2020, ok. 6 uczestników w kursie: dalszy rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, pomiędzy sesjami konsultacje indywidualne, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, wykłady z dramaturgii i wizualizacji, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie, realizacja dwóch scen ze scenariuszy uczestników.
 
INFORMACJE DODATKOWE
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
– Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
– Ukończenie kursu powinno zbiec się z zakończeniem pracy nad co najmniej pierwszą wersją scenariusza.

Zgłaszanie aplikacji – do 30 września. Egzaminy – październik.
Egzaminy wstępne składają się z trzech etapów:
 
ETAP 1:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły (w czterech egzemplarzach) następujących dokumentów:
– CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych.
– Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (link).
– Pomysłu na film fabularny (treatment – max. 5 stron + 1 scena dialogowa – najważniejsza scena ze scenariusza).
– Synopsisu i loglinu projektu
– Eksplikacji pomysłu – 1 strona/
– Jednej lub kilku prac własnych: najchętniej filmowych lub DVD, ale także prac scenariuszowych lub innych literackich /UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD-DVD/, prac plastycznych, fotograficznych itp.
– Listu motywacyjnego (1 strona).
– Spisu załączonych prac.
– Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – kurs fabularny STUDIO PRÓB”.
 
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: dkurowska@wajdaschool.pl
– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
 
ETAP 2:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.
 
ETAP 3:
Część praktyczna (dzień po rozmowach kwalifikacyjnych). Kandydaci muszą wyreżyserować wskazaną scenę z udziałem zawodowych aktorów.
 
Uwaga: prace własne należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Szkoły w podpisanej teczce do dnia 30 września.

I etap: październik 2019 – styczeń 2020, 12 uczestników:
Koszt: 3 500 PLN
II etap: luty 2020 – czerwiec 2020, 6 uczestników:
Koszt: 3 500 PLN
 
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów.

Tutorami Kursu Fabularnego STUDIO PRÓB są znakomici filmowcy: Wojciech Marczewski, Joanna Krauze, Maciej Sobieszczański, Filip Marczewski.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie mistrzów na specjalne wykłady.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji kursu Studio Prób – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

Powiązane artykuły: