Loading...
Loading...

Program Fabularny Studio Prób

STUDIO PRÓB to roczny, intensywny program reżyserii na poziomie masterclass, który obejmuje analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników, a także warsztaty z wybitnymi polskimi reżyserami na temat problemów dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu i analizy filmów. Uczestnicy przystępują do zajęć praktycznych, podczas których podejmują się realizacji dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów warunkach profesjonalnego planu filmowego. Ukończenie Programu powinno zbiec się z zakończeniem pracy nad co najmniej pierwszą wersją scenariusza.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO POŚWIĘCONY PROGRAMOWI

Program zakłada:
– Analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników.
– Realizację dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów.
– Uczestnicy pracują na elektronicznym sprzęcie montażowym oraz kamerach cyfrowych.
– Warsztaty reżyserskie dotyczące:
problemów dramaturgii, pracy na planie, pracy z aktorem, montażu, dźwięku, obrazu, analizy filmowej.
Program jest organizowany przez Fundację Szkoła Wajdy oraz dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 
OGÓLNE INFORMACJE
Program ma na celu przygotowanie uczestników do realizacji filmowej rozwijanych przez siebie projektów
– Program trwa rok.
– Sesje odbywają się raz w miesiącu przez pięć kolejnych dni /poniedziałek – piątek/.
– Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
Program jest podzielony na dwa etapy: do drugiego przechodzą autorzy najlepszych projektów:
I etap:  październik 2017 –  styczeń 2018, ok. 12 uczestników -w programie: rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, praca na planie zdjęciowym, wykłady, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie.
II etap: luty 2018 – czerwiec 2018, ok. 6 uczestników – w programie: dalszy rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, pomiędzy sesjami konsultacje indywidualne, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, wykłady z dramaturgii i wizualizacji, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie, realizacja dwóch scen ze scenariuszy uczestników.
 
INFORMACJE DODATKOWE
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
– Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Programu – nie jesteśmy jednak placówką szkolnictwa wyższego i nie nadajemy tytułów naukowych (magisterium, licencjat).
– Ukończenie Programu powinno zbiec się z zakończeniem pracy nad co najmniej pierwszą wersją scenariusza.

Zgłaszanie aplikacji – do 30 września 2017. Egzaminy – październik 2017.
Egzaminy wstępne składają się z trzech etapów:
 
ETAP 1:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły (w pięciu egzemplarzach) następujących dokumentów:
– CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych.
– Wypełnionej ankiety (link) ze zdjęciem.
– Pomysłu na film fabularny (treatment – max. 5 stron + 1 scena dialogowa – najważniejsza scena ze scenariusza).
– Eksplikacji pomysłu – 1 strona/
– Jednej lub kilku prac własnych: najchętniej filmowych lub DVD, ale także prac scenariuszowych lub innych literackich /UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD-DVD/, prac plastycznych, fotograficznych itp.
– Listu motywacyjnego (1 strona).
– Spisu załączonych prac.
– Potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – Program Fabularny STUDIO PRÓB”.
 
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć także w wersji elektronicznej (na CD lub DVD) oraz przesłać mailem na adres: studioprob@wajdaschool.pl
– Prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 4 podpisanych teczkach.
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Nadesłanych dokumentów oraz prac (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów (np. świadectw).
 
ETAP 2:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. O ich terminie poinformujemy po pierwszym etapie.
 
ETAP 3:
Część praktyczna. Kandydaci muszą wyreżyserować wskazaną scenę z udziałem zawodowych aktorów.
 
Uwaga: prace własne należy przesłać pocztą lub dostarczyć do Szkoły w podpisanej teczce do dnia 30 września 2017.

I etap: październik 2017 – styczeń 2018, 12 uczestników:
Koszt: 3 500 PLN
II etap: luty 2018 – czerwiec 2018, 6 uczestników:
Koszt: 3 500 PLN
 
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów.

Tutorami Programu Fabularnego STUDIO PRÓB są znakomici filmowcy: Wojciech Marczewski, Joanna Krauze, Maciej Sobieszczański, Filip Marczewski.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie mistrzów na specjalne wykłady.