AKADEMIA ŚWIATŁA kurs dla oświetlaczy

AKADEMIA ŚWIATŁA | kurs dla oświetlaczy

Akademia Światła to intensywny kurs zawodowy realizowany wspólnie przez Szkołę Wajdy i firmę HELIOGRAF, dzięki któremu szybko zdobędziesz pracę na planie filmowym!

Kurs przygotuje Cię do pracy w zawodzie oświetlacz/elektryk.

Ucz się na profesjonalnych planach filmowych

Kształcenie ma charakter warsztatowy. Kładziemy nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie oświetlacza. Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas pierwszej sesji od razu wykorzystasz i rozwiniesz o nowe praktyczne umiejętności, których nauczysz się na profesjonalnych planach filmowych.

Będziesz brać udział w profesjonalnych planach*:

– filmu fabularnego,
– serialu,
– reklamy,
– teatru TV,
– teledysku.

* w zależności od realizacji bieżących projektów.

Zajęcia praktyczne na planach filmowych będą odbywały się zgodnie z zaleceniami bezpiecznej pracy na planie filmowym w warunkach epidemii COVID-19.

Doświadczona kadra pod kierownictwem Wojciecha Marczewskiego (Szkoła Wajdy) i Sylwestra Adamskiego (HELIOGRAF) zapewnia najwyższy poziom profesjonalnej edukacji filmowej.

Ucz się od profesjonalistów, którzy pracowali na planach takich filmów i seriali, jak „Drogówka”, „Wesele”, „Jack Strong”, „Król”, „Chyłka. Inwigilacja”, „Broad Peak”, „Obława”, „Człowiek z magicznym pudełkiem”.

Naszymi wykładowcami są m.in. Jacek Motyka i Justyna Kowalska (OSRAM), autorzy zdjęć Piotr Śliskowski (Prezes PSC), Andrzej Wojciechowski (PSC), Wit Dąbal (PSC), Igor Połaniewicz, gafferzy Rafał Okyne, Ryszard Kozak, Blitz, Robert Stawicki, producenci Tomasz Kozera (OTO Film) i Dariusz Pietrykowski (Film It), scenografka Joanna Macha.

Pracuj w filmie!

Akademia Światła to kurs skierowany zarówno do absolwentów, jak i studentów szkół kształcących na kierunkach technicznych a także do wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem konkretnych umiejętności będących przepustką do pracy na planach filmowych.

Umiejętności zdobyte w ramach kursu umożliwią Ci podjęcie pracy w zawodzie oświetlacza oraz rozwój na ścieżce zawodowej: best boy – gaffer (mistrz oświetlenia).

Zdobądź certyfikat, który pozwoli ci pracować na planie filmowym!

Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu a także Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich z zakresu instalacji elektrycznych (G1) po zaliczeniu egzaminu państwowego oraz certyfikat BHP.

Nabór zakończony.

Kurs wspiera firma OSRAM.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile:  +48 690 055 077
akademiaswiatla@wajdaschool.pl

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na planie filmowym oraz w studiu telewizyjnym w zawodzie oświetlacza/elektryka.
 
Kurs trwa od 10 sierpnia do stycznia 2022. Zaczynamy od zajęć teoretycznych, by stopniowo przechodzić do zajęć praktycznych na bieżących planach filmowych (zgodnie z zaleceniami bezpiecznej pracy na planie filmowym w warunkach epidemii COVID-19).
 
Zajęcia teoretyczne odbywają się w online (planowane są 3 razy w tygodniu we wtorki, środy i czwartki, w godzinach popołudniowych, oraz w weekendy).
 
Zajęcia praktyczne planowane są w magazynie Heliografu i na planach filmowych. Uczestnicy będą brać w nich udział rotacyjnie, podzieleni na mniejsze grupy.
 
Terminy zajęć praktycznych będą dostosowywane do możliwości uczestników i dostępności planów zdjęciowych.
—————-
W trakcie kursu:
 
– zgłębisz zagadnienia związane z elektryką, sprzętem oświetleniowym i organizacją pracy na planie,
– przejdziesz szkolenie BHP zakończone egzaminem,
– poznasz zasady współpracy z autorem zdjęć, gafferem, scenografem, reżyserem i producentem,
– weźmiesz udział w praktycznych zajęciach technicznych w magazynie oświetleniowym i na planie filmowym,
– zapoznasz się z techniką estradową i oświetleniem widowiskowym,
– dodatkowo podczas kursu przybliżymy Ci zagadnienia związane z ochroną prawa autorskiego i własności intelektualnej w polskim systemie prawnym oraz podstawy terminologii angielskiej niezbędnej w pracy na planie filmowym (w trakcie kursu prowadzone będą zajęcia z podstaw terminologii angielskiej).
 
Jako uczestnik kursu poznasz m.in. takie zagadnienia jak:
 
– podstawy elektryki i optyki,
– sztuczne źródła światła i ich charakterystyka,
– oprawa oświetleniowa, jej budowa i istotne elementy oraz bezpieczna eksploatacja opraw oświetleniowych,
– pomiar światła w praktyce i sposoby regulacji natężenia światła,
– barwa światła, sposoby i metody uzyskiwania określonej barwy oraz sposoby modyfikowania strumienia światła,
– praca z kolorami i kreatywne wykorzystanie możliwości urządzeń oświetleniowych,
– współpraca z autorem zdjęć / operatorem obrazu przy doborze i przygotowaniu sprzętu oświetleniowego na okres zdjęć oraz studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych,
– praca ze sprzętem oświetleniowym od jego instalacji i podłączenia do prądu, poprzez obsługę w czasie zdjęć i kontrolowanie prawidłowości jego pracy po demontaż sprzętu,
– przepisy BHP, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi.
 
W ramach kursu oferujemy szkolenie okresowe BHP, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia dopuszczającego do udziału w planach zdjęciowych przez 3 lata.

Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
 
– CV kandydata
– list motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz formularz zgody (.docx) lub PDF
– kopie świadectw ukończenia szkół (np. świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów itp.)
 
Prosimy o zapisywanie nazw plików wg wzorów:
 
– CV – CV_Kowalski_Jan.pdf
– List motywacyjny – LM_Kowalski_Jan.pdf
– Formularz zgody RODO – RODO_Kowalski_Jan.pdf (formularz zgody
– Świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów – Dyplom_Kowalski_Jan.pdf/.jpg
 
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Fundacji Szkoła Wajdy w formie elektronicznej na adres: akademiaswiatla@wajdaschool.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia i dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.
 

Dokumenty należy przesyłać do dnia 28 lipca 2021 r.

 

Etap I rekrutacji:

 
Wybór kandydatów do drugiego etapu odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów.
O wynikach pierwszej tury powiadomimy każdego z Państwa na początku lipca, o wynikach drugiej tury poinformujemy każdego z Państwa na początku sierpnia.
 
Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji:
 
wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na konto:

BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA
nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588
Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – kurs AKADEMIA ŚWIATŁA”

 
oraz przedstawiają:
 
– zaświadczenia lekarskie potwierdzające prawidłowe postrzeganie kolorów (od okulisty),
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy fizycznej.
Dowód wpłaty i oświadczenie, że wykonano ww. badania należy przesłać przed rozpoczęciem spotkania kwalifikacyjnego w formie elektronicznej na adres: akademiaswiatla@wajdaschool.pl.
 
Prosimy nie przesyłać zaświadczeń lekarskich!
Będą one potrzebne do wglądu podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

Etap II rekrutacji
:
 
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wyłonionymi podczas pierwszego etapu odbędą się  w dniach 7-8 lipca oraz 2-5 sierpnia (w przypadku zgłoszenia po 30 czerwca) w formie spotkania online.
 
Wyniki rekrutacji: pierwszy tydzień sierpnia.
 
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile:  +48 690 055 077
mail: akademiaswiatla@wajdaschool.pl

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 6000 PLN. Oferujemy możliwość rozłożenia opłat na raty.
3000 PLN  płatne do końca sierpnia 2021 r.
3000  PLN  płatne do końca września 2021 r.

Zajęcia poprowadzą specjaliści na co dzień pracujący w branży filmowej m.in.
– Jacek Motyka i Justyna Kowalska (OSRAM),
– Sylwester Adamski i Krzysztof Adamski (HELIOGRAF),
– reżyserzy Wojciech Marczewski (Szkoła Wajdy), Tomasz Drozdowicz, Tomasz Chrapusta
– autorzy zdjęć Piotr Śliskowski (Prezes PSC), Andrzej Wojciechowski (PSC), Wit Dąbal (PSC), Igor Połaniewicz
– gafferzy Rafał Okyne, Ryszard Kozak, Blitz oraz Robert Stawicki
– scenografka Joanna Macha
– producenci Dariusz Pietrykowski (Film It), Tomasz Kozera (OTO Film)
– specjalista oświetlenia estradowego Radosław Zacheja
–  anglista, operator Piotr Bernaś

Powiązane artykuły: