AKADEMIA ŚWIATŁA | kurs dla oświetlaczy

AKADEMIA ŚWIATŁA | kurs dla oświetlaczy

Akademia Światła to intensywny kurs zawodowy realizowany wspólnie przez Szkołę Wajdy i firmę HELIOGRAF.

Kurs przygotuje Cię do pracy na planie filmowym oraz w studiu telewizyjnym w zawodzie oświetlacz/elektryk. Wprowadzi w tajniki zawodu oraz we wszystkie elementy pracy związane z działalnością oświetlaczy w ekipie filmowej. Biorąc udział w zajęciach, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktykę, dzięki której będziesz gotowy rozpocząć pracę na planie filmowym.

Kształcenie ma charakter warsztatowy z naciskiem na zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w zawodzie oświetlacza. Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć w Szkole, będziesz mógł od razu przećwiczyć i rozwinąć podczas praktycznej części kursu na różnych planach – filmu fabularnego, serialu, reklamy, teatru tv, teledysku (w zależności od realizacji bieżących projektów). Zajęcia praktyczne na planach filmowych będą odbywały się zgodnie z zaleceniami bezpiecznej pracy na planie filmowym w warunkach epidemii COVID-19.

Doświadczona kadra pod kierownictwem Wojciecha Marczewskiego (Szkoła Wajdy) i Sylwestra Adamskiego (Heliograf) zapewnia najwyższy poziom profesjonalnej edukacji filmowej. Naszymi wykładowcami są m.in. Jacek Motyka i Justyna Kowalska (OSRAM), Sylwester Adamski (HELIOGRAF), reżyserzy Wojciech Marczewski (Szkoła Wajdy) i Greg Zgliński, autorzy zdjęć Andrzej Wojciechowski (PSC), Wit Dąbal (PSC) i Janusz Gauer (PSC), mistrz oświetlenia Rafał Okyne, scenografka Joanna Macha oraz producent Dariusz Pietrykowski (Film It).

Akademia Światła to kurs skierowany zarówno do absolwentów, jak i studentów szkół kształcących na kierunkach technicznych a także do wszystkich zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem konkretnych umiejętności będących przepustką do pracy na planach filmowych.

Umiejętności zdobyte w ramach kursu umożliwią Ci podjęcie pracy w zawodzie oświetlacza oraz rozwój na ścieżce zawodowej: best boy – gaffer (mistrz oświetlenia). Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu a także Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich z zakresu instalacji elektrycznych (G1) po zaliczeniu egzaminu państwowego oraz certyfikat BHP.

Nabór na pierwszą edycję kursu w 2020 roku zakończony.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile:  +48 690 055 077
akademiaswiatla@wajdaschool.pl

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na planie filmowym oraz w studiu telewizyjnym w zawodzie oświetlacza/elektryka. Kurs trwa 5 miesięcy – od lipca do listopada 2020. Zaczynamy od zajęć teoretycznych, by stopniowo przechodzić do zajęć praktycznych na bieżących planach filmowych (zgodnie z zaleceniami bezpiecznej pracy na planie filmowym w warunkach epidemii COVID-19).
Zajęcia teoretyczne w lipcu planowane są 3 razy w tygodniu:
* 14, 15, 16 lipca (wtorek – środa – czwartek) w godzinach 16.00 – 20.00
* 21, 22, 23 lipca (wtorek – środa – czwartek) w godzinach 16.00 – 20.00
* 28, 29, 30 lipca (wtorek – środa – czwartek) w godzinach 16.00 – 20.00
W sierpniu rozpoczną się zajęcia praktyczne w magazynie i na planach filmowych. Uczestnicy będą brać w nich udział  rotacyjnie, podzieleni na mniejsze grupy. Terminy zajęć praktycznych będą dostosowywane do możliwości uczestników i dostępności planów zdjęciowych.
—————-
W trakcie kursu zgłębisz zagadnienia związane z elektryką, sprzętem oświetleniowym i organizacją pracy na planie. Przejdziesz szkolenie BHP zakończone egzaminem. Poznasz zasady współpracy z autorem zdjęć, gafferem, scenografem, reżyserem i producentem. Weźmiesz udział w praktycznych zajęciach technicznych w magazynie oświetleniowym i na planie filmowym. Zapoznasz się z techniką estradową i oświetleniem widowiskowym. Dodatkowo podczas kursu przybliżymy Ci zagadnienia związane z ochroną prawa autorskiego i własności intelektualnej w polskim systemie prawnym oraz podstawy terminologii angielskiej niezbędnej w pracy na planie filmowym.
Jako uczestnik kursu poznasz m.in. takie zagadnienia jak:
– podstawy elektryki i optyki,
– sztuczne źródła światła i ich charakterystyka,
– oprawa oświetleniowa, jej budowa i istotne elementy oraz bezpieczna eksploatacja opraw oświetleniowych,
– pomiar światła w praktyce i sposoby regulacji natężenia światła,
– barwa światła, sposoby i metody uzyskiwania określonej barwy oraz sposoby modyfikowania strumienia światła,
– praca z kolorami i kreatywne wykorzystanie możliwości urządzeń oświetleniowych,
– współpraca z autorem zdjęć / operatorem obrazu przy doborze i przygotowaniu sprzętu oświetleniowego na okres zdjęć oraz studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych,
– praca ze sprzętem oświetleniowym od jego instalacji i podłączenia do prądu, poprzez obsługę w czasie zdjęć i kontrolowanie prawidłowości jego pracy po demontaż sprzętu,
– przepisy BHP, zasady ochrony przeciwpożarowej oraz zagadnienia związane z instalacjami elektrycznymi.

Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
 
– CV kandydata
– list motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz formularz zgody (.doc)
– kopie świadectw ukończenia szkół (np. świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów itp.)
 
Prosimy o zapisywanie nazw plików wg wzorów:
– CV – CV_Kowalski_Jan.pdf
– List motywacyjny – LM_Kowalski_Jan.pdf
– Formularz zgody RODO – RODO_Kowalski_Jan.pdf (formularz zgody
– Świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów – Dyplom_Kowalski_Jan.pdf/.jpg
 
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Fundacji Szkoła Wajdy (ul. Chełmska 21 budynek 24 – na terenie WFDiF) w formie elektronicznej na adres: akademiaswiatla@wajdaschool.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia i dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21 czerwca 2020 r.


Etap I rekrutacji:

Wybór kandydatów do drugiego etapu odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów. O wynikach powiadomimy każdego z Państwa w dniach 25-26 czerwca.
 
Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji:
wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na konto:
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA
nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588
Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – kurs AKADEMIA ŚWIATŁA”

 
oraz przedstawiają:
– zaświadczenia lekarskie potwierdzające prawidłowe postrzeganie kolorów (od okulisty),
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy fizycznej.
 
Dowód wpłaty i oświadczenie, że wykonano ww. badania należy przesłać przed rozpoczęciem spotkania kwalifikacyjnego w formie elektronicznej na adres: akademiaswiatla@wajdaschool.pl. Prosimy nie przesyłać zaświadczeń lekarskich. Będą one potrzebne do wglądu podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Etap II rekrutacji
:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wyłonionymi podczas pierwszego etapu odbędą się  w dniach 7-9 lipca osobiście lub w formie spotkania online (w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju).
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile:  +48 690 055 077
mail: akademiaswiatla@wajdaschool.pl

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 5000 PLN. Oferujemy możliwość rozłożenia opłat na raty.

Zajęcia poprowadzą specjaliści na co dzień pracujący w branży filmowej m.in.
– Jacek Motyka i Justyna Kowalska (OSRAM),
– Sylwester Adamski, Andrzej Jędrzejewski i Krzysztof Adamski (HELIOGRAF),
– reżyserzy Wojciech Marczewski (Szkoła Wajdy) i Greg Zgliński,
– autorzy zdjęć Andrzej Wojciechowski, Wit Dąbal i Janusz Gauer (PSC)
– mistrz oświetlenia Rafał Okyne oraz Robert Stawicki – praca z konsolą
– scenografka Joanna Macha
– producent Dariusz Pietrykowski (Film It)
– specjalista oświetlenia estradowego Radosław Zacheja

Powiązane artykuły: