NABÓR do nowej edycji EUROPEJSKIEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO EKRAN+ 2020 ROZPOCZĘTY!

EKRAN+ to międzynarodowy program szkoleniowy skupiony na kreatywnym procesie przygotowania produkcji w oparciu o praktykę zdjęciową.

Zobacz teaser relacji z planów filmowych EKRAN+ 2019

Termin składania aplikacji do programu upływa 1 grudnia 2019 roku.
Udział w kursie jest bezpłatny.

Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach podczas kursu EKRAN+:

EKRAN+ 2019: Wywiad z Mauro Muellerem, reżyserem „The Good Reputation”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Noemi Steffen, scenarzystką „Palace”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Norah McGettigan, reżyserką „Nest Egg”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Aleksandrą Terpińską, reżyserką „Other People”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Egle Vertelyte, reżyserką „Funny and Sad life of George”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Liną Luzyte, reżyserką „Is That All There Is”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Maciejem Marczewskim, reżyserem „Our House”

EKRAN+ 2019: Wywiad z Marią Sigrist, reżyserką „Palace”

EKRAN+2019: Wywiad z Igorem Bezinovićem, reżyserem of „Fiume o morte!“


EKRAN+, wspierany przez Program Unii Europejskiej Kreatywna Europa Komponentu MEDIA, jest wspólnym projektem Wajda Studio and Szkoły WajdyFocal (Szwajcaria), Austriackiego Instytutu FilmowegoChorwackiego Funduszu AudiowizualnegoLitewskiego Centrum Filmowego ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Na czym polega EKRAN+ ?

EKRAN+ to 22 dniowy projekt, przede wszystkim skierowany do reżyserów/scenarzystów-reżyserów, oparty na profesjonalnym programie szkoleniowym, skupiający się na wizualizacji przyszłego filmu uczestników. Wizualizacja przyszłego filmu jest opracowywana dzięki połączeniu trzech głównych elementów: scenariusza, realizacji audiowizualnych wykonanych podczas kursu i współpracy z innymi profesjonalistami zaangażowanymi w powstawanie filmu.

EKRAN+ pozwala uczestnikom na znalezienie i dopracowanie właściwego tonu oraz wizualnego języka przyszłego filmu. Celem kursu EKRAN+ jest rozwój scenariuszy/treatmentów uczestników i realizacja dwóch scen z każdego scenariusza/treatmentu.

Każdy z uczestniczących projektów jest reprezentowany przez Zespół Kreatywny składający się z reżysera (albo scenarzysty-reżysera), scenarzysty (albo współscenarzysty), autora zdjęć i producenta.

Plany filmowe EKRAN+ 2019 / fot. Wajda Studio

Program EKRAN+ obejmuje:

– Rozwój treatmentu/scenariusza; grupową i indywidualną pracę nad scenariuszami / treatmentami;
– Przygotowanie do zdjęć; casting; realizację storyboardów i indywidualne konsultacje z opiekunami artystycznymi;
– Zdjęcia; konsultacje reżyserskie z opiekunami artystycznymi;
– Montaż;
– Ewaluację; Grupową i przeprowadzoną indywidualnie z opiekunem artystycznym analizę zrealizowanych scen;
– Zespołowi Kreatywnemu (reżyser, scenarzysta, producent) oferujemy wybór lokacji, aktorów, scenografii z uwzględnieniem określonych logistycznych i budżetowych ograniczeń;

Plany filmowe EKRAN+ 2019 / fot. Wajda Studio

Co mogę osiągnąć dzięki EKRAN+?

Każdy Zespół Kreatywny kończy kurs EKRAN+ z dobrze rozwiniętym treatmentem albo pierwszym draftem scenariusza oraz dwiema zrealizowanymi scenami prezentującymi ton, gatunek i wizualny język projektu. Zrealizowane sceny (zwłaszcza scena druga ze specjalnie wybranymi aktorami, lokacją, rekwizytami i stylem zdjęć) mogą być traktowane przez uczestników i ich producentów jako demo/pilot, materiał wizualny towarzyszący scenariuszowi, część Pakietu Producenckiego i mogą zostać użyte podczas poszukiwania źródeł finansowania dla filmu. Niemniej jednak, uczestnicy mogą traktować nagrane sceny jako kreatywny test czy „wizualne laboratorium” i nie korzystać z nich w procesie pozyskiwania inwestorów. Ostateczna decyzja jak skorzystać z pakietu po ukończeniu EKRAN+ należy do jego uczestników.

Ile kosztuje udział w EKRAN+?
Udział w EKRAN+ jest BEZPŁATNY!

Tutorzy EKRAN+ / fot. Wajda Studio

Tutorzy programu EKRAN+

Zespół opiekunów kursu składa się z profesjonalistów z całej Europy. Wśród nich: Wojciech Marczewski dyrektor Programu EKRAN+, Paweł PawlikowskiKrzysztof Zanussi (Polska), Ildiko Enyedi (Węgry), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Udayan PrasadMarilyn Milgrom, Margaret Glover (Anglia), Denijal Hasanovic (Bośnia), Volker Schloendorff, Roshanak Behehst Nedjad i Christoph Hochhäusler (Niemcy).

Kto może aplikować do programu EKRAN+?

EKRAN+ opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Uczestnikami aplikującego zespołu są: reżyser lub reżyser/scenarzysta, scenarzysta lub współscenarzysta, producent zaangażowany w projekt, operatorów.

Jak mogę aplikować do EKRAN+?

Wszyscy aplikanci proszeni są o REJESTRACJĘ ONLINE za pomocą formularza na stronie www.ekranplus.eu oraz wysyłkę drukowanych kopii dokumentów i podpisanego formularza zgłoszeniowego przed 1 grudnia 2019 na adres:

EKRAN+
Wajda Studio | Wajda School
ul. Chełmska 21
00-724 Warsaw
Poland

Zgłoszenia ze Szwajcarii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

EKRAN+
FOCAL
Av. de la Rasude 2
1006 Lausanne
Switzerland

Zgłoszenia z Austrii muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:
EKRAN+
AUSTRIAN FILM INSTITUTE
Spittelberggasse 3
A – 1070 Vienna
Austria

Zgłoszenia z Chorwacji muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

EKRAN+
Croatian Audiovisual Fund
Nova Ves 18
10000 Zagreb
Croatia

Zgłoszenia z Litwy muszą być przysłane do 1 grudnia 2019 na adres:

EKRAN+
Lithuanian Film Centre
Zigmanto Sierakausko st. 15
LT-03105, Vilnius
Lithuania

Materiały zgłoszeniowe nie będą odsyłane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jak będzie zorganizowany program szkoleniowy EKRAN+?

EKRAN+ jest podzielony na trzy sesje – każda po 4-9 dni oraz dodatkową, dwudniową sesję Follow-up.

Sesja 1. 2-5 Marca 2020: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

To wizualna rozgrzewka i wprowadzenie do zadań praktycznych. Sesja rozpoczyna się od grupowej analizy treatmentów i dwóch scen, które mają zostać nakręcone przez uczestników podczas następnych sesji. Kolejnym punktem sesji jest wizualna prezentacja uczestniczących projektów i próba wyobrażenia sobie przyszłych filmów oraz znalezienia sposobu podzielenia się swoją wizją z innymi. Na koniec sesji uczestnicy odbywają spotkanie z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania się do zdjęć na 2. sesji.

Sesja 2. 16-24 Kwietnia 2020: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści

Sesja skupiona na produkcji scen z projektów uczestników z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Po realizacji scen grupa analizuje napisane sceny ze swoimi opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu/scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Pre-produkcja scen obejmuje strategie reżyserskie, wybór lokacji, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z zespołów dostaje czas na próby z aktorami, jeden dzień zdjęciowy i jeden dzień montażu. Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.

Sesja 3. 15-23 Czerwca 2020: Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści, operatorzy, producenci (opcjonalnie)

Każdy z zespołów ma możliwość zaproszenia operatora oraz dwóch aktorów ze swojego rodzimego kraju do realizowanej sceny ze scenariusza (w języku oryginalnym). Nacisk położony jest na poszukiwania specyficznego sposobu obrazowania, by osiągnąć pożądany ton i atmosferę filmu. Po grupowej analizie scen uczestników przewidziana jest dyskusja z opiekunami zdjęć. Rozwój treatmentu/scenariusza jest kontynuowany przez analizę i dyskusję z dwoma niezależnymi script doctorami. Sesja kończy się podsumowaniem rozwoju projektu oraz ewaluacją, pokazem i dyskusją na temat wyprodukowanych scen.

EKRAN+ sesja Follow-up (opcjonalna) – 2 dni w Grudniu 2020: Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści.

Uczestnicy wracają by po raz ostatni skonsultować treatment/scenariusz i wyznaczają kierunki dla zaawansowanego developmentu.
Wybrani do udziału w kursie reżyserzy i ich zespoły zostaną nagrodzeni stypendiami pokrywającymi koszty czesnego i zakwaterowania. Koszty podróży pokrywają uczestnicy kursu.
Wajda Studio i Szkoła Wajdy — koordynatorzy EKRAN+ zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez wcześniejszych konsultacji.

Więcej informacji na temat programu EKRAN+:
www.ekranplus.eu
www.facebook.com/EKRANprogramme

THE FILMS PRODUCED OUT OF THE PROJECTS DEVELOPED ON EKRAN/EKRAN+ BY NOW:

EKRAN 2004: “Teraz ja” (It’s me, Now) by Anna Jadowska, Poland (Best Debut Award, Gdynia Film Festival 2005); “Out of bounds” by Fulvio Bernasconi, Swizerland (Best Actor Award, Locarno International Film Festival 2007); EKRAN 2006: “Ma salama Jamil” by Omar Shargavi, Denmark (Tiger Award for Best Film, 2008 IFF Rotterdam), “Coeur animal” by Séverine Cornamusaz, Switzerland (2010 Swiss Film Prize for Best Feature -“Swiss Oscar”); „Songs of love and hate” by Katalin Gödrös, Switzerland (in competition: IFF Locarno, IFF Rotterdam, Warsaw IFF, IFF Mannheim-Heidelberg, IFF Salsbrücken, IFF Palm Springs); “Ki” by Leszek Dawid, Poland (Venice Days, IFF Venice 2011); “Two lives” by Georg Maas, Germany (2013 German Oscar  candidate); EKRAN 2007: “Viktoria” by Maya Vitkova, Bulgaria (in competition: Sundance IFF 2014, Rotterdam IFF 2014) “Cornea” by Jochem de Vriees, Netherlands (in competition: Netherlands Film Festival 2014); EKRAN 2008: “Sanctuary” dir. Norah McGettigan, Ireland/Poland (Best of Show film at 2012 Indie Fest, California, USA), “Fear of falling” by  Bartek Konopka, Poland, (Best Debut, Gdynia Film Festival 2011, The Silver Gateway Award for the Second Best Film, 2011 Mumbai Film Festival “Courage” by Greg Zglinski, Poland (Flash Forward, IFF Busan 2011); “Mary and Johnny” by Samuel Schwarz, Germany (Special Mention, Max Ophüls Filmfestival 2012); EKRAN 2009: “Sohnemaenner” by Ingo Haeb, Germany, (IFF Hamburg 2011), “Summer solstice” dir. Michał Rogalski, Poland/Germany (2015 Montreal IFF, Best Screenplay award); EKRAN 2010: ”One step behind the Seraphim” by Daniel Sandu, Romania (Bucharest IFF 2018 Best Screenplay Award); “Daas” by Adrian Panek, Poland (A. Munch Studio Award for Best Debut in 2011), “Fugue” by Agnieszka Smoczyńska, Poland (Semaine de la critique, Cannes 2018); „Dora or Sexual neurosis of our parents” by Stina Werenfelds, Switzerland (Panorama, Berlinale 2015); EKRAN 2011: “Dreamland” by Petra Volpe, Switzerland (Audience Award, Busan IFF 2013, nominated to EFA Awards 2014), “The Here After” by Magnus von Horn; Sweden/Poland (Directors’ Fortnight 2015 Cannes IFF), “Off Target” by Erik Bernasconi, Switzerland; EKRAN 2012: “A hole in the head” by Piotr Subbotko, Poland (Shanghai IFF 2018); “Modris” by Juris Kursietis, Latvia, (Special Mention, New Directors Section, 2014 San Sebastián IFF); EKRAN 2013: “One of us” by Stephan Richter, Austria/Germany (San Sebastian IFF, Best Feature Film Max Ophüls Preis 2016, nominated to EFA awards 2016); “Demon” by Marcin Wrona, Poland/Israel (Toronto IFF 2015; Austin Fantastic IFF Best Picture); “Alois” by Tobias Noelle, Switzerland, (Berlinale, Panorama 2016 – Fipresci Prize); “Indian burn” by Marcus Lenz, Germany/Ukraine, in post-production; “Tereza 33” by Danilo Serbedzija, Croatia – in post-production; “The Saint” by Andrius Blaževičius, Lithuania (Molodost FF, Kiev, Grand Prix); EKRAN 2014“Home is Here” by Tereza Kotyk, Austria (2017 Tallinn Black Nights Film Festival); ”Werewolf” by Adrian Panek, Poland (Best Film, Tallin Black Nights Film Festival 2018); „The diary of Diana B.” dir. Dana Budisavljević, Croatia (Best Croatian Feature Film Award, Pula Film Festival​ 2019); “Rain” by Janno Jürgens, Estonia – in post-production; “Open” dir. Orsi Nagypal, Hungary (Montreal IFF 2018); “Clouds whispers” dir. Kerstin Polte, Germany (Best Directing, 2018 Bavarian Film Awards); EKRAN+ 2015: “Summer 1993” dir. Carla Simon Popo, Spain (BEST FIRST FEATURE AWARD – Berlinale 2017); “The Gulf” dir. Emre Yeksan (2017 IFF Venice, Critics Week); “Panic attack” dir. Paweł Maślona, Poland; “Cronofobia” by Francesco Rizzi, Switzerland (Tallinn Black Nights Film Festival 2018, Special Jury Prize); EKRAN+ 2016: “The man with the magic box” by Bodo Kox, Poland (2017 IFF Busan); “Cops” by Stefan Lukacs (2018 Max Ophüls Prais Audience Award); “Nova Lithuania” by Karolis Kaupinis (2019 Karlovy Vary IFF, East of the West competition); EKRAN+ 2017: “People we know are confused” by Tomas Smulkis, Lithuania – in post-production; EKRAN+ 2018: “Hochwald” by Evi Romen, Austria – in production;

EKRAN+ is organized by: