Development Kreatywny Dla Producentów Filmowych

DEVELOPMENT KREATYWNY | Postaw na rozwój swojego projektu!

Ten kurs pomoże Ci w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu. Wzmocni Twoje umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz nauczy twórczej współpracy z ekipą filmową. Profesjonaliści z branży podzielą się z Tobą swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej.

Dołącz do nas

Pracują z nami uznani producenci tacy jak: Maciej Strzembosz, Kamil Przełęcki, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Jurczak, Dorota Roszkowska, Małgorzata Roguska, Sławomir Rogowski, Joanna Malicka, Anna Bławut.

Podczas naszego kursu weźmiesz udział w wykładach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach. Dokonasz analizy przygotowanego projektu z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji. Szczególną uwagę przykładamy do pracy nad materiałem literackim. Kładziemy nacisk na wszelkie meandry dramaturgii.

Korzystając z naszego kursu będziesz współpracował ze studentami pozostałych kursów Szkoły Wajdy. W szczególności STUDIA PRÓB, SCRIPT oraz DOK PRO. U nas zdobędziesz doświadczenie w  pracy na profesjonalnym planie zdjęciowym.

Pokażemy Ci, co znaczy wspólnie i kreatywnie zrobić film.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Nabór trwa do 30 września.
Konsultacje naborowe 2022

3, 10, 24, 31 sierpnia | 13.00 – 15.00 | Katarzyna Madaj-Kozłowska | forumła online

Konsultacje trwają maksymalnie 20 min. na osobę i odbywają się po wcześniejszej rezerwacji.
Zapisy na konsultacje przyjmowane są mailowo: mszumska@wajdaschool.pl
W temacie wiadomości prosimy o wpisywanie  – Konsultacje Development Kreatywny.

Kurs organizowany przez Fundację Szkoła Wajdy,  jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Głównym założeniem kursu DEVELOPMENT KREATYWNY jest przygotowanie początkujących producentów do realiów pracy zespołowej. Szukamy kandydatów, którzy chcą wykonywać z sukcesem zawód producenta kreatywnego.
 
Program kursu ma charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny.
 
Z jednej strony w ramach kursu udostępniane są narzędzia oraz pokazywane metody, pozwalające na jak najlepsze przygotowanie produkcji własnego filmu. Ponadto uczestnicy kursu biorą udział w sesjach poszerzających wiedzę ogólną przydatną w procesie tworzenia filmu, jak umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe. Dodatkowo uczestnicy otrzymują podstawową wiedzę o specyfice kluczowych profesji filmowych. Zadaniem kursu jest także doskonalenie umiejętności kierowania zespołem ludzkim. Opracowany w Szkole Wajdy program pozwala na przygotowanie pakietu produkcyjnego, pitchingu projektu, zaplanowanie strategii festiwalowej, opracowanie możliwości finansowania  produkcji.
 
Zasady
 
Program zajęć zawiera: szkolenie z wybranego zakresu zagadnień pracy producenta wraz z możliwością omówienia kwestii dotyczących projektów przygotowywanych przez uczestników kursu. Poszczególne zagadnienia prezentowane są przez specjalistów zawodowo realizujących omawiany obszar tematyczny. Kurs składa się z: wykładów, szkoleń warsztatowych i spotkań typu case study oraz indywidualnych konsultacji rozwijanych projektów.
 
Sposób realizacji
 
Kurs trwa dwa semestry. Zajęcia realizowane są podczas 3-4 dniowych intensywnych sesji, które odbywają się raz w miesiącu (zwykle w dni robocze, ale ze względu na obowiązki zawodowe tutorów i uczestników kursu możliwe są również zajęcia w wybrane soboty). Kurs poszerzony jest o możliwość korzystania z wykładów online, wspólne zajęcia i warsztaty z uczestnikami Studia Prób, SCRIPT i DOK PRO, analizy filmów, czytania scenariuszy, realizację scen.
 
Informacje dodatkowe
 
Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego. – Szkoła nie wprowadza limitu wieku. Nie wymagane jest żadne formalne wykształcenie. Podstawowym kryterium oceny jest list motywacyjny kandydata.
 
Zamierzamy przyjąć ok. 12 uczestników kursu.

Zasady rekrutacji:
 
Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
– CV kandydata.
– List motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu i planach zawodowych.
– Tytuł projektu przygotowywanego przez uczestnika kursu (opcjonalnie).
– Streszczenie i metryczkę projektu (opcjonalnie).
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link. (.pdf)
Metryczka projektu powinna zawierać następujące elementy:
1. Tytuł, rodzaj i gatunek filmu.
2. Autor scenariusza, tytuł własności praw literackich.
3. Proponowani członkowie ekipy, jeśli został dokonany ich wybór.
4. Orientacyjna długość filmu.
5. Orientacyjny planowany budżet projektu.
 
Etap I rekrutacji – obejmuje wstępną selekcję projektów oraz kandydatów na uczestników kursu.

 
Etap II rekrutacji – Rozmowy kwalifikacyjne. Kontakt z zakwalifikowanymi do drugiego etapu kandydatami odbędzie się po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji.
Planowany termin rozmów kwalifikacyjnych – 21 października 2021.
 
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy  przesłać na adres:  Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21 budynek 24 – na terenie WFDiF, w 3 egzemplarzach oraz przesłać w formie elektronicznej na adres : development@wajdaschool.pl.
 
Uwagi:
 
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
– Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 
Do zgłoszenia należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 200 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – DEVELOPMENT KREATYWNY”

Kurs trwa jeden rok, podzielony na dwa semestry.
Koszt programu to 6000 zł  – płacone po 3000 zł na początku każdego semestr.

Wśród wykładowców i konsultantów są doświadczeni i znani na rynku producenci, m.in. Maciej Strzembosz, Kamil Przełęcki, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Ewa Puszczyńska, Dorota Roszkowska, Małgorzata Roguska, Sławomir Rogowski, Joanna Malicka, Anna Bławut. Goszczą u nas producentki: Marta Habior, Magdalena Kamińska, Karolina Mróz, Agata Szymańska, Agnieszka Wasiak, Małgorzata Jurczak, Marcin Marczak, Leszek Bodzak. W ramach programu zajęcia prowadzą także m.in. Zbigniew Czwartosz, Jakub Duszyński,  Monika Kantowicz-Gdańska, Jan Naszewski i Ewa Bojanowska, Piotr Pietras, Joanna Solecka, Monika Głowacka, Helena Szoda, Jolanta Tokarczyk, Wojciech Żogała, Greg Zgliński, Dagmara Molga, Andrzej Wojciechowski, Jacek Bławut, Lidia Duda. Grono to wspierają wykładowcy Szkoły Wajdy: Wojciech Marczewski, Maciej Sobieszczański, Denijal Hasanović. W programie szkolenia pracujemy nad case studies z przedstawicielami różnych zawodów branży filmowej.
 
Kierownikiem kursu jest: Katarzyna Madaj-Kozłowska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji kursu DEVELOPMENT KREATYWNY – link (.pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link (.pdf)

Powiązane artykuły: