FILM BRIDGE – BELARUS

FILM BRIDGE – BELARUS

Program reżysersko-scenariuszowy dla filmowców z Białorusi

 

Film Bridge – Belarus to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów młodych twórców z Białorusi – reżyserów a także scenarzystów chcących zrealizować swój własny film.

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim, jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego, liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który uczestnik chciałby rozwijać podczas programu. Przez 7 miesięcy – od grudnia 2021 do czerwca 2022 – sześciu młodych twórców/twórczyń (mających obywatelstwo białoruskie) będzie pracować nad rozwojem swoich projektów – fabularnych i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami.

Program opiera się na zajęciach grupowych, praktycznych warsztatach oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, uczestnicy będą pracować nad treatmentem, uczyć się pracy z aktorem, zrealizują wybraną scenę ze swojego projektu, którą następnie zmontują i przeanalizują podczas zajęć. Wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego.

Podczas programu uczestnicy będą pracować z doświadczonymi twórcami filmowymi związanymi z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciechem Marczewskim, Robertem Glińskim, Denijalem Hasanoviciem, Maciejem Sobieszczańskim, Udayanem Prasadem, Andrzejem Fidykiem, Jerzym Radosem oraz pomysłodawcą i koordynatorem programu – Filipem Marczewskim.

Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana z aktorami scena z rozwijanego tekstu, tak by każdy z uczestników kończąc program miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.

Nabór do pierwszej edycji zakończony.
Udział w programie jest bezpłatny.

Organizatorzy:

Wajda School – www.wajdaschool.pl
Gdyńska Szkoła Filmowa – www.gsf.pl

Program FILM BRIDGE – BELARUS jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Uczestnicy programu Film Bridge – Belarus rozwijają swoje pomysły na film, uczą się pracy z aktorem i pracy na planie podczas realizacji wybranej sceny fabularnej ze swojego projektu oraz realizując zdjęcia na własnym planie dokumentalnym. Biorą także udział (jako współpracownicy) w realizacji wspólnych scen warsztatowych kursów Script/Studio Prób w Wajda School oraz filmów dyplomowych w Gdyńskiej Szkole Filmowej (realizowanych w trakcie ich pobytu w Gdyni).
Program podzielony jest na sesje online (grudzień/styczeń), sesje stacjonarne w Szkole Wajdy (luty/marzec/kwiecień) i w Gdyńskiej Szkole Filmowej (kwiecień/maj/czerwiec).
Sesje online:
grudzień 2021 (trzy dni) – omawianie projektów fabularnych i dokumentalnych biorących udział w programie
styczeń 2022 (dwa dni) – praca nad treatmentami zgłoszonych projektów
grudzień-styczeń – zajęcia z podstaw języka polskiego (kilka godzin)
Sesje stacjonarne:
Szkoła Wajdy
luty 2022 – warsztaty aktorskie (dwa dni) oraz sesja dokumentalna pod okiem Andrzeja Fidyka (dwa dni)
marzec 2022 (2 dni)* – sesja fabularna, podczas której omawiane będą treatmenty oraz sceny, które uczestnicy będą
kręcić pod koniec swojego pobytu w Warszawie plus indywidualne konsultacje z opiekunem projektu
* dodatkowo uczestnicy wezmą udział w realizacji scen warsztatowych kursów Script/Studio Prób
marzec/kwiecień 2022 – realizacja przez uczestników scen warsztatowych z ich projektu rozwijanego w ramach programu Film Bridge – Belarus oraz montaż scen
kwiecień 2022 – prezentacja zrealizowanych scen i wspólna analiza wraz z wykładowcami
Gdyńska Szkoła Filmowa
kwiecień/maj 2022 – sesja dokumentalna – uczestnicy z Warszawy przenoszą się do Gdyni, gdzie wezmą udział w zajęciach dokumentalnych oraz zrealizują zdjęcia do krótkiego filmu dokumentalnego pod opieką Andrzeja Fidyka.
czerwiec 2022 – kurs zakończy się wspólną sesją warsztatową, na której obecni będą wykładowcy obu Szkół.
 
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2021 roku.
Zapraszamy reżyserów fabularnych i dokumentalnych, scenarzystów, operatorów i aktorów chcących zrealizować własny film, a także studentów i absolwentów szkół filmowych, twórców związanych z kinem offowym.
Aby wziąć udział w programie należy posługiwać się językiem polskim lub angielskim i mieć obywatelstwo białoruskie. W trakcie trwania programu na spotkaniach będzie obecny tłumacz na język polski.
Nie wprowadzamy limitu wieku.
Etap 1
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów:
Dokumenty zgłoszeniowe muszą zawierać:
–  treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (max 5 stron maszynopisu),
– jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego),
– treatment dokumentalny  (związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (max na 1 stronę maszynopisu każdy)
– dotychczasowe prace filmowe (w formie linku do materiału video, z zaznaczeniem najważniejszych),
formularz zgłoszeniowy,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
UWAGA!!!!
Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w formie mailowej, przesłane na adres: filmbridge@wajdaschool.pl
Zgłoszenia należy przesyłać w języku polskim lub angielskim.

Etap 2

Rozmowy kwalifikacyjne online z kandydatami – druga połowa listopada 2021.
Etap 3
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników (planowana data ogłoszenia – 30 listopada 2021).

Udział w programie jest bezpłatny.
Organizatorzy programu (Wajda School i Gdyńska Szkoła Filmowa) pokrywają koszty zakwaterowania uczestników w trakcie pobytu w Polsce, lokalnego transportu komunikacją zbiorową oraz częściowe wyżywienie.
Koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy oraz powrót do miejsca zamieszkania po zakończeniu programu z Gdyni – po stronie uczestników.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową:
Wojciech Marczewski,
Robert Gliński,
Denijal Hasanović,
Maciej Sobieszczański,
Udayan Prasad,
Andrzej Fidyk,
Jerzy Rados
oraz pomysłodawca i koordynator programu – Filip Marczewski.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Powiązane artykuły: