FISHING SOUND kurs dla asystentów realizatora dźwięku

FISHING SOUND | kurs dla asystentów realizatora dźwięku

Interesuje Cię dźwięk? Szukasz nowej ścieżki zawodowej? A może pracujesz już na planie filmowym, w radiu lub studiu nagraniowym i chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Kurs FISHING SOUND jest dla Ciebie!

Szkoła Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i wykładowcami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapraszają na intensywny kurs dla asystentów realizatora dźwięku i mikrofoniarzy. Naucz się zawodu poszukiwanego wśród ekip filmowych!

Podnieś swoje kwalifikacje

W krótkim czasie uzupełnisz i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu realizacji dźwięku i podniesiesz swoje kwalifikacje. Pod okiem praktyków, odpowiedzialnych za dźwięk na planach filmowych oraz w studiach nagraniowych w niecałe trzy miesiące zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat obsługi planu dźwiękowego z użyciem najnowocześniejszych technik przewodowych i bezprzewodowych oraz poznasz podstawy realizacji dźwięku.

Ucz się od praktyków

Będąc uczestnikiem kursu weźmiesz udział w zajęciach z najlepszymi specjalistami zajmującymi się realizacją dźwięku w Polsce, w tym m.in. z Krzysztofem Jastrzębiem, Leszkiem Freundem, Michałem Robaczewskim, Tomaszem Wieczorkiem.

Wykładowcy kursu to twórcy odpowiadający za dźwięk między innymi w takich polskich filmach jak: „Cicha noc”, „Sala samobójców. Hejter”, „Boże ciało”, „Różyczka”, „Ucieczka z kina «Wolność»”, „Zieja”, „Jesteś Bogiem”, „Bez wstydu”, „Sweat”.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne jak i praktyczną naukę na planach filmowych.

Zajęcia odbywać się będą̨ na terenie Szkoły Wajdy, w lokacjach plenerowych, w pomieszczeniach UMFC, WFDiF oraz w studiach Polskiego Radia.

Nad jakością kursu czuwać będą Wojciech Marczewski, Jerzy Murawski i Joanna Napieralska.

Uczestnicy otrzymają dyplomy wraz z rekomendacją wykładowców poświadczającą zdolność do podjęcia pracy w zawodzie – asystent realizatora dźwięku – mikrofoniarz.

Uczestnik z najlepszymi wynikami otrzyma zaproszenie do podjęcia pracy na planie filmowym!

Będąc uczestnikiem kursu, możesz uczestniczyć w wybranych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Nie czekaj, zacznij pracę na planie filmowym!

Fishing Sound to kurs zarówno dla absolwentów, jak i studentów szkół kształcących na kierunkach technicznych, a także dla osób zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem umiejętności w zawodzie mikrofoniarza.

Nabór zakończony.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile: +48 690 055 077
email: fishingsound@wajdaschool.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na planie filmowym oraz w studiu nagraniowym w zawodzie asystent realizatora dźwięku – mikrofoniarz.

Jesienna edycja kursu potrwa od października do połowy grudnia 2021 r.

Kurs obejmuje: serię wykładów realizowanych w formie hybrydowej, warsztaty i ćwiczenia praktyczne oraz ćwiczenia indywidualne pod opieką wybranego wykładowcy.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Wajdy, w lokacjach plenerowych, w pomieszczeniach UMFC i WFDiF oraz w studiach Polskiego Radia.
Zajęcia praktyczne będą realizowane pod okiem specjalistów na profesjonalnych planach filmowych.
Sesje odbywać się będą w wybrane dni tygodnia, część zajęć praktycznych może odbywać się również w weekendy (plany filmowe).

W październiku planujemy od 7 do 10 spotkań trwających około 3-4 godziny.
W listopadzie planujemy około 7 spotkań na ćwiczenia warsztatowe (po 6 godz.) oraz warsztat z postprodukcji dźwięku w studiu nagraniowym.
Realizacja zajęć dostosowana będzie do bieżącej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących w danym momencie rygorów sanitarnych.
Szczegółowy plan zajęć zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu rekrutacji.

W ramach kursu oferujemy szkolenie okresowe BHP, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia dopuszczającego do udziału w planach zdjęciowych przez 3 lata.

Na zakończenie kursu uczestniczy otrzymują dyplom z rekomendacją zawodową wykładowców.
Uczestnik z najlepszymi wynikami otrzyma zaproszenie do podjęcia pracy na planie filmowym.

Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych:
1. Sposoby realizacji dźwięku (100% z możliwością postsynchronów, realizacja zdjęć pilotowych, nagrania efektów, atmosfer, teł, nagrania filmowe, reporterskie, estradowe, słuchowisk radiowych).
2. Wiedza na temat sprzętu i technik realizacji nagrań.
3. Omówienie czynników wpływających na sposób realizacji dźwięku i pracę mikrofoniarzy.
4. Rozwiniecie umiejętności miękkich – współpracy w ekipie filmowej, umiejętności oceny sytuacji i podejmowania decyzji, rozwój kreatywności.
5. Zajęcia z zakresu branżowego języka angielskiego.
W szczególności uczestnicy kursu poznają zagadnienia takie jak:
1. zasady pracy w ekipie filmowej i charakterystyka poszczególnych funkcji takich jak: operator, asystent operatora, technik, mikrofoniarz, konsultant muzyczny oraz zakres wykonywanych przez nich prac tj. praca kamery, format obrazu, oświetlenie i sposób filmowania itp.;
2. dramaturgia sceny, praca z aktorem, współpraca z innymi pionami tj. scenograf, kostiumograf, charakteryzator;
3. praca ze scenariuszem – rozpoznanie istotnych elementów dźwięku w scenariuszu, uzgodnienia przednagraniowe z reżyserem, praca z aktorem, sposoby realizacji próby przed zdjęciami;
4. ocena warunków nagrywania scen, współpraca z operatorem dźwięku;
5. technologia wielokanałowego dźwięku na planie, sposoby mikrofonizacji przewodowej i bezprzewodowej, mono, stereo, wielokanałowej i VR;
6. rodzaje używanych mikrofonów i mikroportów, techniki używania mikrofonów w kontekście wykonywanego projektu, podstawy pracy z urządzeniami radiowymi (analogowe i cyfrowe) i mikroportami, sprzęt mikrofoniarza oraz rodzaje kabli i drobnego osprzętu;
7. czynniki wpływające na sposób realizacji dźwięku, do których zalicza się: kamery, kaszety, obiektywy, kamery stacjonarne w ruchu, dynamikę sceny, oświetlenie, zdjęcia plenerowe, czynniki atmosferyczne, praca z dziećmi lub ze zwierzętami;
8. techniki pracy mikrofoniarza tj. sposoby trzymania tyczki, właściwe poruszanie się, dobór miejsca realizacji nagrania;
9. wykorzystywanie nowoczesnych technik mikrofonizacji i realizacji dźwięku, możliwości produkcji dźwięku w technice dookólnej i trójwymiarowej w tym VR;
10. stopniowanie planów dźwiękowych, dialogi, efekty synchroniczne, efekty boczne, wnętrza z różną akustyką, praca z jednym aktorem, praca z wieloma aktorami, praca z dwoma mikrofonami, zmienność planów w ujęciu, zastopowanie mikroportów, zdjęcia samochodowe, zdjęcia bez możliwości wykorzystania mikroportów oraz zdjęcia z muzyką;
11. współpraca z pionem organizacyjno-produkcyjnym, nagrania właściwe, udział w montażu ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę̨ montażu poszczególnych elementów dźwiękowych;
12. użycie w montażu nagrań stuprocentowych, dźwięków offowych, efektów, atmosfer, reportaży estradowych z muzyką, zdjęć playbackowych. Praktyka obejmie realizację i montaż nagrań audio, poznanie specyfiki studia nagrań.

Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W ramach kursu oferujemy szkolenie okresowe BHP, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia dopuszczającego do udziału w planach zdjęciowych przez 3 lata”
 
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
 
– CV kandydata
– list motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz formularz zgody (.pdf)
– kopie świadectw ukończenia szkół (np. świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów itp.)
 
Prosimy o zapisywanie nazw plików wg wzorów:
– CV – CV_Kowalski_Jan.pdf
– List motywacyjny – LM_Kowalski_Jan.pdf
– Formularz zgody RODO – RODO_Kowalski_Jan.pdf (formularz zgody)
– Świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów – Dyplom_Kowalski_Jan.pdf/.jpg
 
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Szkoły Wajdy w formie elektronicznej na adres: fishingsound@wajdaschool.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia i dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.
 
Dokumenty należy przesyłać do dnia 30 września 2021.
 
ETAP I REKRUTACJI:
 
Wybór kandydatów do drugiego etapu odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów.
O wynikach I etapu powiadomimy każdego z Państwa na początku października 2021 r.
 
II ETAP REKRUTACJI:
 
W II etapie na kandydatów czekają rozmowy kwalifikacyjne.
 
Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji:
 
– wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na konto:
 
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA
nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588
Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – kurs dla mikrofoniarzy”
 
Dowód wpłaty należy przesłać przed rozpoczęciem spotkania kwalifikacyjnego w formie elektronicznej na adres: fishingsound@wajdaschool.pl.
 
Rozmowy kwalifikacyjnie w formie spotkania online odbędą się w połowie października.

 
Kandydaci zaproszeni do dalszego udziału w procesie rekrutacji zobowiązani są do przedstawienia zaświadczeń lekarskich o braku wad słuchu (potwierdzone badaniem audiometrycznym) i zdolność do pracy fizycznej. Badania należy wykonać do końca października 2021.
 
Prosimy nie przesyłać zaświadczeń lekarskich! Będą one potrzebne tylko do wglądu przed rozpoczęciem zajęć i przejściem szkolenia BHP organizowanego przez Szkołę Wajdy.
 
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile: +48 690 055 077
email: fishingsound@wajdaschool.pl

Oferujemy możliwość ubiegania o stypendium.

Program kursu współtworzą i prowadzą zajęcia wybitni specjaliści w swoich dziedzinach:
Jerzy Murawski (operator dźwięku, mikrofoniarz, koordynator merytoryczny kursu), Joanna Napieralska (reżyserka dźwięku, współtwórczyni programu nauczania realizowanego podczas kursu), Wojciech Marczewski (reżyser i scenarzysta, dyrektor programowy Szkoły Wajdy, wspiera realizację kursu programowo i dydaktycznie) i Janusz Kukuła (dyrektor i Główny Reżyser Teatru Polskiego Radia).
Koordynatorem kursu jest Katarzyna Madaj-Kozłowska – dyrektor Fundacji Szkoła Wajdy.
Zajęcia w ramach kursu poprowadzą wybitni specjaliści – operatorzy i reżyserzy dźwięku – m.in.:
Leszek Freund, Katarzyna Dzida-Hamela, Jacek Hamela, Krzysztof Jastrząb, Zofia Moruś, Andrzej Rewak, Michał Robaczewski, Dariusz Wancerz, Tomasz Wieczorek, Marek Wronko, Kajetan Zakrzewski.  

Powiązane artykuły: