FISHING SOUND kurs dla mikrofoniarzy

FISHING SOUND | kurs dla mikrofoniarzy

Interdyscyplinarne kształcenie realizacji dźwięku – Fishing Sound kurs dla mikrofoniarzy to intensywny kurs zawodowy realizowany przez Szkołę Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i wykładowcami Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Kurs przygotowuje do pracy na planie filmowym oraz w studiu nagraniowym w zawodzie asystent realizatora dźwięku – mikrofoniarz. Pozwala na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat obsługi planu dźwiękowego z użyciem najnowocześniejszych technik przewodowych i bezprzewodowych.

Kształcenie ma charakter warsztatowy. Zajęcia praktyczne będą realizowane pod okiem specjalistów we współpracy z uczestnikami kursów Szkoły Wajdy na planach scen warsztatowych oraz na profesjonalnych planach filmowych. Zajęcia odbywać się będą̨ na terenie Szkoły Wajdy, w lokacjach plenerowych, w pomieszczeniach UMFC i WFDiF oraz w studiach Polskiego Radia.

Doświadczona kadra pod kierownictwem Wojciecha Marczewskiego, Jerzego Murawskiego i Joanny Napieralskiej zapewnia najwyższy poziom profesjonalnej edukacji. Naszymi wykładowcami są m.in. Krzysztof Jastrząb, Leszek Freund, Michał Robaczewski, Tomasz Wieczorek.

Fishing Sound to kurs zarówno dla absolwentów, jak i studentów szkół kształcących na kierunkach technicznych, a także dla osób zainteresowanych zdobyciem lub rozszerzeniem umiejętności w zawodzie mikrofoniarza. Uczestnicy otrzymują dyplomy wraz z rekomendacją wykładowców poświadczającą gotowość do podjęcia pracy w zawodzie – asystent realizatora dźwięku – mikrofoniarz.

Nabór trwa do 8 lipca 2021.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile: +48 690 055 077
email: fishingsound@wajdaschool.pl

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na planie filmowym oraz w studiu nagraniowym w zawodzie asystent realizatora dźwięku – mikrofoniarz.
 
Kurs potrwa od 19 lipca do połowy 17 grudnia 2021 r.
 
Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych:
 
1. Sposoby realizacji dźwięku (100% z możliwością postsynchronów, realizacja zdjęć pilotowych, nagrania efektów, atmosfer, teł, nagrania filmowe, reporterskie, estradowe, słuchowisk radiowych).
2. Wiedza na temat sprzętu i technik realizacji nagrań.
3. Omówienie czynników wpływających na sposób realizacji dźwięku i pracę mikrofoniarzy.
4. Rozwiniecie umiejętności miękkich – współpracy w ekipie filmowej, umiejętności oceny sytuacji i podejmowania decyzji, rozwój kreatywności.
5. Zajęcia z zakresu branżowego języka angielskiego.
 
W szczególności uczestnicy kursu poznają zagadnienia takie jak:
 
1. zasady pracy w ekipie filmowej i charakterystyka poszczególnych funkcji takich jak: operator, asystent operatora, technik, mikrofoniarz, konsultant muzyczny oraz zakres wykonywanych przez nich prac tj. praca kamery, format obrazu, oświetlenie i sposób filmowania itp.;
2. dramaturgia sceny, praca z aktorem, współpraca z innymi pionami tj. scenograf, kostiumograf, charakteryzator;
3. praca ze scenariuszem – rozpoznanie istotnych elementów dźwięku w scenariuszu, uzgodnienia przednagraniowe z reżyserem, praca z aktorem, sposoby realizacji próby przed zdjęciami;
4. ocena warunków nagrywania scen, współpraca z operatorem dźwięku;
5. technologia wielokanałowego dźwięku na planie, sposoby mikrofonizacji przewodowej i bezprzewodowej, mono, stereo, wielokanałowej i VR;
6. rodzaje używanych mikrofonów i mikroportów, techniki używania mikrofonów w kontekście wykonywanego projektu, podstawy pracy z urządzeniami radiowymi (analogowe i cyfrowe) i mikroportami, sprzęt mikrofoniarza oraz rodzaje kabli i drobnego osprzętu;
7. czynniki wpływające na sposób realizacji dźwięku, do których zalicza się: kamery, kaszety, obiektywy, kamery stacjonarne w ruchu, dynamikę sceny, oświetlenie, zdjęcia plenerowe, czynniki atmosferyczne, praca z dziećmi lub ze zwierzętami;
8. techniki pracy mikrofoniarza tj. sposoby trzymania tyczki, właściwe poruszanie się, dobór miejsca realizacji nagrania;
9. wykorzystywanie nowoczesnych technik mikrofonizacji i realizacji dźwięku, możliwości produkcji dźwięku w technice dookólnej i trójwymiarowej w tym VR;
10. stopniowanie planów dźwiękowych, dialogi, efekty synchroniczne, efekty boczne, wnętrza z różną akustyką, praca z jednym aktorem, praca z wieloma aktorami, praca z dwoma mikrofonami, zmienność planów w ujęciu, zastopowanie mikroportów, zdjęcia samochodowe, zdjęcia bez możliwości wykorzystania mikroportów oraz zdjęcia z muzyką;
11. współpraca z pionem organizacyjno-produkcyjnym, nagrania właściwe, udział w montażu ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę̨ montażu poszczególnych elementów dźwiękowych;
12. użycie w montażu nagrań stuprocentowych, dźwięków offowych, efektów, atmosfer, reportaży estradowych z muzyką, zdjęć playbackowych. Praktyka obejmie realizację i montaż nagrań audio, poznanie specyfiki studia nagrań.
 
Kurs obejmuje: serię wykładów realizowanych w formie hybrydowej oraz warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
 
Zajęcia praktyczne będą realizowane pod okiem specjalistów we współpracy z uczestnikami kursów Fundacji Szkoła Wajdy na planach scen warsztatowych oraz na profesjonalnych planach filmowych. Zajęcia odbywać się będą̨ na terenie Szkoły Wajdy, w lokacjach plenerowych, w pomieszczeniach UMFC i WFDiF oraz w studiach Polskiego Radia.
 
Realizacja zajęć dostosowana będzie do bieżącej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących w danym momencie rygorów sanitarnych.
 
Szczegółowy plan zajęć zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu rekrutacji.
 
Planujemy sesje w wybrane dni tygodnia, część zajęć praktycznych może odbywać się również w weekendy.
 
W ramach kursu oferujemy szkolenie okresowe BHP, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia dopuszczającego do udziału w planach zdjęciowych przez 3 lata.

Rekrutacja odbywa się na podstawie dostarczonych do Szkoły dokumentów (w wersji elektronicznej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W ramach kursu oferujemy szkolenie okresowe BHP, zakończone egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia dopuszczającego do udziału w planach zdjęciowych przez 3 lata”
 
Niezbędnymi elementami aplikacji są:
 
– CV kandydata
– list motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz formularz zgody (.pdf)
– kopie świadectw ukończenia szkół (np. świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów itp.)
 
Prosimy o zapisywanie nazw plików wg wzorów:
– CV – CV_Kowalski_Jan.pdf
– List motywacyjny – LM_Kowalski_Jan.pdf
– Formularz zgody RODO – RODO_Kowalski_Jan.pdf (formularz zgody)
– Świadectwo maturalne/dyplom ukończenia studiów – Dyplom_Kowalski_Jan.pdf/.jpg
 
Wymienione dokumenty aplikacyjne należy przesłać do Szkoły Wajdy w formie elektronicznej na adres: fishingsound@wajdaschool.pl.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia i dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.
 
Dokumenty należy przesyłać do dnia 8 lipca 2021.
 
ETAP I REKRUTACJI:
 
Wybór kandydatów do drugiego etapu odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów.
O wynikach I etapu powiadomimy każdego z Państwa dnia 14 lipca 2021 r.
 
II ETAP REKRUTACJI:
 
W II etapie na kandydatów czekają rozmowy kwalifikacyjne.
 
Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji:
 
– wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na konto:
 
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA
nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588
Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – kurs dla mikrofoniarzy”
 
Dowód wpłaty należy przesłać przed rozpoczęciem spotkania kwalifikacyjnego w formie elektronicznej na adres: fishingsound@wajdaschool.pl.
 
Rozmowy kwalifikacyjnie w formie spotkania online odbędą się dniach: 17 – 18 lipiec (weekend)
 
Kandydaci zaproszeni do dalszego udziału w procesie rekrutacji zobowiązani są do przedstawienia zaświadczeń lekarskich o braku wad słuchu (potwierdzone badaniem audiometrycznym) i zdolność do pracy fizycznej. Badania należy wykonać do 20 lipca 2021.
 
Prosimy nie przesyłać zaświadczeń lekarskich! Będą one potrzebne tylko do wglądu przed rozpoczęciem zajęć i przejściem szkolenia BHP organizowanego przez Szkołę Wajdy.
 
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
mobile: +48 690 055 077
email: fishingsound@wajdaschool.pl

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 6000 PLN. Oferujemy możliwość rozłożenia opłat na raty:
1000 PLN wpisowe – płatne do 31 lipca 2021 r.
2000 PLN płatne do 31 sierpnia 2021 r.
3000 PLN płatne do 30 września 2021 r.

Program kursu współtworzą i prowadzą zajęcia wybitni specjaliści w swoich dziedzinach:
Jerzy Murawski (operator dźwięku, mikrofoniarz, koordynator merytoryczny kursu), Joanna Napieralska (reżyserka dźwięku, współtwórczyni programu nauczania realizowanego podczas kursu), Wojciech Marczewski (reżyser i scenarzysta, dyrektor programowy Szkoły Wajdy, wspiera realizację kursu programowo i dydaktycznie) i Janusz Kukuła (dyrektor i Główny Reżyser Teatru Polskiego Radia).
Koordynatorem kursu jest Katarzyna Madaj-Kozłowska – dyrektor Fundacji Szkoła Wajdy.
Zajęcia w ramach kursu poprowadzą wybitni specjaliści – operatorzy i reżyserzy dźwięku – m.in.:
Leszek Freund, Katarzyna Dzida-Hamela, Jacek Hamela, Krzysztof Jastrząb, Zofia Moruś, Andrzej Rewak, Michał Robaczewski, Dariusz Wancerz, Tomasz Wieczorek, Marek Wronko, Kajetan Zakrzewski.  

Powiązane artykuły: