Joanna Napieralska

Joanna Napieralska

Z wykształcenia reżyser dźwięku. Jest autorką ścieżek dźwiękowych wielu filmów fabularnych i dokumentalnych m.in. „W ukryciu” (2013),„Różyczka” (2010), „Weiser” (2000), „Ucieczka z kina wolność” (1990), a także laureatką nagród za dźwięk https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=113248. Była stypendystką BBC w Londynie (1989) i Programu Nipkow w Berlinie (2002/2003). Od 2001 jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Aktualnie pracuje jako profesor w Katedrze Reżyserii Dźwięku UMFC i Katedry Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku AMFN w Bydgoszczy. W latach 2010-2013 kierowała w UMFC Międzyuczelnianą Specjalnością Multimedialną – projektem współfinansowanym z EFS, którego była współautorką. Autorka i redaktor publikacji nt. dźwięku. Właścicielka firmy Sound Domain https://sounddomain.pl/