Wawrzyniec Kostrzewski

Wawrzyniec KostrzewskiAbsolwent Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Ukończył także studia na Wydziale Polonistyki UW oraz szkołę filmową AFiT.

Reżyserował m.in. w Teatrze Polskim w Warszawie, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrze Imka, Collegium Nobillium w Warszawie. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie zrealizował między innymi spektakle „Rzecz o banalności miłości” Savyon Liebrecht i „Wizytę starszej pani” Dürenmatta. Jest autorem i reżyserem sztuk dla młodzieży „Dopalacze. Siedem stopni donikąd” oraz „Wszechmocni w sieci” granych w Teatrze Kamienica w Warszawie i pokazywanych w całej Polsce w ramach walki z uzależnieniami i cyberprzemocą. Współpracuje z Fundacją Garnizon Sztuk Grażyny Wolszczak, dla której wyreżyserował sztukę Cezarego Harasimowicza „Same plusy”.

Współpracuje również z Teatrem Polskiego Radia, gdzie zrealizował szereg słuchowisk, w tym „Cudze meble” Magdaleny Miecznickiej, „Warszawiankę” Wyspiańskiego, „Latawiec z betonu” Moniki Milewskiej czy „Trzecia strefa” Dariusza Rzontkowskiego.

Scenarzysta i reżyser dwóch sezonów serialu satyrycznego „La La Poland”, za które otrzymał nominację do nagrody MISIE 2018.
Spektakle Teatru Telewizji w jego reżyserii i adaptacji otrzymały w latach 2014 – 2019 niemal 30 nagród indywidualnych.

W Teatrze Telewizji zrealizował sztukę Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk „Walizka” produkowaną przez WFDiF (był to pierwszy spektakl cyklu Teatroteka), za którą w 2015 roku zdobył Grand Prix na XV Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Sztuka zdobyła ponadto sześć nagród indywidualnych na tym festiwalu. „Walizka” w 2016 roku zdobyła także Grand Prix I edycji festiwalu Teatroteka Fest obok Nagrody Dziennikarzy i innych nagród indywidualnych.

W 2017 roku w zrealizował także tekst Astolphe’a de Custina „Listy z Rosji” (adaptacja i reżyseria). Sztuka zdobyła cztery nagrody na XVII Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie – między innymi za Najlepszą Reżyserię, nagrodę honorową im. Krzysztofa Zaleskiego oraz Nagrodę Publiczności.

Jego głośna realizacja „Wesela” w Teatrze Telewizji zdobyła Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie w 2019 roku, Nagrodę Mediów Publicznych i szereg innych nagród indywidualnych.

Wawrzyniec Kostrzewski jest także laureatem prestiżowej nagrody im. Stefana Treugutta za wybitne osiągnięcia w Teatrze Telewizji, przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków AICT.

Razem z dramatopisarką Małgorzatą Sikorską-Miszczuk jest stypendystą PISF w ramach programu Stypendia scenariuszowe.

Fot. Jacek Poremba