Najlepsze świąteczne życzenia od Szkoły Wajdy i Wajda Studio!

Radosnych, ciepłych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pełnego inspiracji
filmowych Nowego Roku

życzą
Szkoła Wajdy i Wajda Studio

Dyrektor Programowy Szkoły Wajdy Wojciech Marczewski
Dyrektor Programowy Szkoły Wajdy Wojciech Marczewski

20 listopada spotkaliśmy się w Szkole Wajdy z tutorami, absolwentami i studentami naszej szkoły. Na spotkaniu wigilijnym wspominaliśmy Pana Andrzeja, były życzenia i wigilijne potrawy.

Swoją wigilię z prezentami od prawdziwego Mikołaja (choć bez brody), filmowym pokazem i rysowaniem wspólnego portretu obchodziły tydzień wcześniej Filmowe Przedszkolaki:

wigiliap1