Loading...
Loading...

Produkcja Wajda Studio dofinansowana …

„Dom”, czyli najnowszy projekt Karola Pałki, twórcy etiudy „Samotność’, absolwenta kursu dokumentalnego Dok Pro, otrzymał dofinansowanie w kwocie 55 tys. zł od Łódzkiego Funduszu Filmowego. Wcześniej powstający film wsparł finansowo również Polski Instytut Sztuki Filmowej w wysokości 160 000 zł.

27-latni dziś Karol Pałka ma na swoim koncie dwie krótkie formy filmowe, czyli pokazywany na festiwalach: 56. Karkowskim Festiwalu Filmowym, 32. Warszawskim Festiwalu Filmowym i zakwalifikowanym do konkursy głównego 11. MiradasDoc „Przeszły lata, idą zimy” oraz dwuminutowa, zrealizowana w Wajda Studio, wspomniana wcześniej „Samotność”. Tym razem reżyser, przeciwstawiając niejako bohaterom obrazu „Przeszły lata, idą zimy”, sięga po niecodzienny portret kobiecy.

Bohaterkami filmu „Dom” są bowiem 65-letnia Danusia i  jej 35 letnia córka – Basia. Żyją one odizolowane od świata, mieszkają w domu oddalonym od najbliższej wsi o kilka kilometrów. Utrzymują się z niewielkiej renty i małego gospodarstwa, które razem prowadzą. Egzystują w skrajnie nędznych warunkach, bez dostępu do prądu i bieżącej wody. Obawa przed światem spowodowała, że córka jest nieprzystosowana do życia we współczesnym rzeczywistości. Jedynie dom oraz matka dają jej poczucie bezpieczeństwa.

Moje pierwsze spotkania z bohaterkami polegały na wzajemnym przyglądaniu się i nieufności. To, co idzie z zewnątrz było dla nich pewnego rodzaju zagrożeniem (…) Chciałbym, aby obiektywna kamera z lekkim strachem, ale też zaciekawieniem, obserwowała ten obcy dla nas świat (…) Początkowo, czujemy nieufność, z której rodzi się ciekawość i próba zbliżenia – przedstawiony świat nie jest już straszny i obcy, tylko piękny. Zmienia się również pora roku – z późnej jesieni na wiosnę – eksplikuje autor.

Reżyser i jednocześnie scenarzysta jest absolwentem programu dokumentalnego Dok Pro, gdzie pod okiem m.in. Jacka Bławuta i Marcela Łozińskiego rozwijał swój dokumentalny debiut. Również w ramach kursu Szkoły Wajdy realizował on kilka dni zdjęciowych z bohaterkami „Domu”. Potwierdza to zresztą, że Pałka w dokumentalnej twórczości skupia się przede wszystkim na drugim człowieku – jego emocjach, duchowości i problemach, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić. Tego wszystkiego szuka zwłaszcza u ludzi wykluczonych, wyalienowanych, pozostających na marginesie społecznym

Film realizowany jest przez Wajda Studio, które razem ze Szkołą Wajdy mają  doświadczenie w zakresie realizacji filmów od developmentu po postprodukcję. Wyprodukowaliśmy około 100 filmów dokumentalnych lub krótko- i średniometrażowych fabularnych, a także blisko 300 etiud. Studio jest objęte patronatem Europejskiej Akademii Filmowej. Nasze działania, oprócz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracujemy z Regionalnymi Funduszami Filmowymi. Na Krakowskim Festiwalu Filmowym Szkoła dwukrotnie otrzymała nagrodę dla Najlepszego Producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych – w 2008 i 2010 roku. Szkoła ma na swoim koncie nominację do Oscara®, w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny dla filmu Anety Kopacz „Joanna”, jak również nominację Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego, którą otrzymał obraz Piotra Bernasia pt. „Paparazzi”. W roku 2017 „Komunia” Anny Zameckiej uzyskała Europejską Nagrodę Filmową w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny..

Dystrybucją „Domu” najprawdopodobniej zajmie się uznana w branży firma Gutek Film.

Jedenasta edycja Łódzkiego Funduszu Filmowego, okazała się rekordowa pod względem liczby projektów ubiegających się o dofinansowanie. Łącznie złożonych zostało 39 wniosków (22 wnioski w kategorii filmów fabularnych, 10 w kategorii

dokumentów i 7 w kategorii animacji).

Zgłoszone na konkurs projekty oceniane były – jak co roku – pod względem walorów artystycznych, powiązania produkcji z Łodzią i województwem łódzkim (tematycznie lub poprzez miejsce realizacji zdjęć i postprodukcji), potencjału festiwalowego i frekwencyjnego oraz ekonomiczno-finansowego przygotowania produkcji. Ocena przeprowadzona została, przez zespoły ekspertów, w skład których wchodzili w tym roku: Dorota Hawliczek, Anna Jadowska, i Michał Oleszczyk – filmy fabularne;

Mirosław Dembiński i Paweł Łoziński – filmy dokumentalne;

Justyna Rucińska i Wojciech Wawszczyk – filmy animowane;

W oparciu o opinie ekspertów i rekomendację Komisji ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, EC1 Łódź – Miasto Kultury przyznaje dofinansowanie wymienionym niżej filmom w podanych wysokościach. Ostateczna kwota wkładu koprodukcyjnego będzie wynikiem negocjacji umowy  z producentem oraz posiadanych środków przez instytucję.

 

Filmy fabularne:
1. „Dom tułaczy”, reż. Mariko Bobrik, producent Lava Film
– zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 120 000 PLN (do kwoty 270 000 PLN)
2. „Czarny Młyn”, reż. Mariusz Palej, producent TFP
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 200 000 PLN
3. „Głupcy”, reż. Tomasz Wasilewski, producent Extreme Emotions
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 180 000 PLN
4. „Bliscy”, reż. Grzegorz Jaroszuk, producent MD4
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 110 000 PLN
5. „Monument”, reż. Jagoda Szelc, producent PWSFTviT
– kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN
6. „Modelarz”, reż. Peter Zelenka, producent Match & Spark
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 100 000 PLN

Filmy dokumentalne:
1. „Diagnoza”, reż. Ewa Podgórska, producent Entertain Pictures
– zwiększenie wkładu koprodukcyjnego o kwotę 35 000 PLN (do kwoty 115 000 PLN)
2. „Martwa natura”, reż. Sławomir Grunberg, producent LOGTV
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 100 000 PLN
3. „Dom”, reż. Karol Pałka, producent Wajda Studio
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 55 000 PL

Filmy animowane:
1. „Insekt”, reż. Marcin Podolec, producent Yellow Tapir Films
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 90 000 PLN
2. „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, reż. Mariusz Wilczyński, producent Bombonierka
– kwota wkładu koprodukcyjnego: 120 000 PLN
3. „Ole Śpijsłodko”, reż. Joanna Jasińska – Koronkiewicz, producent TV Studio Filmów Animowanych
– kwota wkładu koprodukcyjnego 50 000 PLN