Kurs Scenariuszowy Script

SCRIPT | napisz z nami scenariusz!

Masz świetną historię? Pomysł na scenariusz? Chciałbyś go stworzyć pod opieką doświadczonych filmowców i zobaczyć na ekranach kin?

Jesteś studentem, absolwentem szkoły filmowej, artystycznej, ukończyłeś kursy filmowe? Zajmowałeś się kinem amatorskim, offowym, jesteś dziennikarzem, albo po prostu piszesz i masz pomysł na historię filmową? Jeśli tak, to SCRIPT jest właśnie dla Ciebie.

Podczas tego kursu pracujesz nad stworzeniem własnego, średnio lub pełnometrażowego scenariusza. Zaczynasz od pomysłu, który przez rok rozwijasz z pomocą doświadczonych, uznanych filmowców, takich jak: Wojciech Marczewski, Katarzyna Klimkiewicz, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Maciej Marczewski oraz prowadzący kurs Denijal Hasanović. To oni pomogą Ci napisać scenariusz i zaprezentować go potencjalnym producentom w formie publicznego czytania performatywnego z udziałem tak znakomitych aktorów, jak: Magdalena Cielecka, Bartłomiej Topa, Marta Nieradkiewicz, Kamilla Baar czy Łukasz Garlicki.

Ze scenariuszy powstałych na naszym kursie zrealizowano filmy, takie jak: „Piosenki o miłości” Tomasz Habowskiego, „Obudź się” Filipa Dzierżawskiego, „Marcel” Marcina Mikulskiego, „Am Himmel” Magdaleny Chmielewskiej, „Relax” Agnieszki Elbanowskiej, „Hycel” Darii Woszek, „Po niedzieli” według scenariusza Agnieszki Jagny Wach, „Spitsbergen” według scenariusza Moniki Sirojc, „Jerry” na podstawie scenariusza Grzegorza Bogdała. Obecnie w trakcie produkcji są „Król dopalaczy” Patrycjusza Kostyszyna, „Lęk” Moniki Sobień, „Falochron” Tomasza Stochniała.

Teksty z naszego kursu są ponadto dostrzegane i wyróżniane w prestiżowym konkursie scenariuszowym Script Pro. W roku 2014 drugie miejsce zajęła w nim „Matka” Beaty Waszkiewicz. Z kolei finalistami Script Pro 2017 zostali rozwijający w ramach kursu swoje projekty autorzy: Monika Sobień za „Lęk” oraz Roman Jarosz za „Syrenkę”. A w roku 2021 w konkursie Script Pro Marek Mardosewicz za scenariusz „OK boomer” otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a scenariusz Zuzanny Bukłahy „Gruby” znalazł się wśród finalistów konkursu.

Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Nabór trwa do 30 września.
Konsultacje naborowe 2022 odbywają się stacjonarnie w siedzibie szkoły.

  7 września | 14.00 – 16.00 | Sławomir Fabicki
14 września | 14:00 – 16:00 | Denijal Hasanović
21 
września | 14:00 – 16:00 | Katarzyna Klimkiewicz
28 września | 14:00 – 16:00 | Leszek Dawid

 

Konsultacje trwają maksymalnie 20 min. na osobę i odbywają się po wcześniejszej rezerwacji.

Zapisy na konsultacje przyjmowane są mailowo: nabor@wajdaschool.pl.
W temacie wiadomości prosimy o wpisywanie nazwy kursu Konsultacje Script.

Kurs organizowany przez Fundację Szkoła Wajdy,  jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Uczestnicy kursu SCRIPT rozwijają swoje pomysły na film, zaczynając od treatmentu a kończąc na gotowym scenariuszu.
Oprócz podstawowych sesji, stanowiących część praktyczną kursu, uczestnicy wezmą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach.
 
OGÓLNE INFORMACJE
 
– Kurs ma na celu rozwój projektów uczestników od treatmentu do scenariusza.
– Pierwsze trzy sesje poświęcone będą pracy nad treatmentami pod opieką: Denijala Hasanovića, Katarzyny Klimkiewicz, Leszka Dawida i Sławomira Fabickiego.
– Na kolejnych sesjach uczestnicy, pod indywidualną opieką wykładowców będą rozwijali scenariusze.
– Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
– Kurs przewiduje zapraszanie gości specjalnych. W poprzednich latach wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Udayan Prasad, Agnieszka Smoczyńska, Anna Jadowska.
INFORMACJE DODATKOWE
– Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
– Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
– Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.

Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów:
ETAP 1:
Wstępna selekcja kandydatów na podstawie przesłanych do szkoły następujących dokumentów w czterech egzemplarzach:
– CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych.
– Wypełnionego formularza zgłoszeniowego (link).
– Pomysłu na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi.
– Synopsisu i logline’u projektu.
– Jednej lub kilku prac własnych (UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD lub pendrive’ie).
– Spisu załączonych prac.
– Potwierdzenia przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji – kurs scenariuszowy SCRIPT”.
 
UWAGA:
– Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na CD, DVD, pendrive’ie) oraz przesłać mailem na adres: nabor@wajdaschool.pl
– Prace własne należy przesłać do Szkoły na adres: Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa (prosimy o przesłanie dokumentów w 4 egzemplarzach w osobnych podpisanych teczkach – w ramach jednej przesyłki).
– Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie.
– Prosimy o numerowanie stron.
– Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD, , pendrive’ie etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.
 
ETAP 2:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Opłata za kurs wynosi 8000 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 równe raty (po 4250 zł każda), płatne przed rozpoczęciem semestru.
Koszt kursu w przypadku płatności ratalnej wynosi 8500 zł.
 
Stypendia
Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów

Do Kursu Scenariuszowego SCRIPT udało nam się zaprosić znakomitych wykładowców, którzy zapewnią studentom profesjonalną opiekę artystyczną.
 
Szkoła Wajdy przewiduje zapraszanie mistrzów na specjalne wykłady.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji kursu Script – link (.pdf)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link (.pdf)

Powiązane artykuły: