Kurs Reżyserii Radiowej

REŻYSERIA RADIOWA | Pierwszy kurs w Polsce!

Szkoła Wajdy nie planuje rekrutacji na kurs Reżyseria Radiowa w 2021 roku.

To intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio, produkcji płytowych oraz innych form dźwiękowych wykorzystywanych m.in. w fabularyzowanych grach video realizowany przez Szkołę Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego Radia i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w formie dziesięciu sesji weekendowych.

Doświadczona kadra pod kierownictwem mistrzów reżyserii radiowej i filmowej – Janusza Kukuły (Teatr Polskiego Radia) i Wojciecha Marczewskiego (Wajda School) zapewnia najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.

Kształcenie ma charakter warsztatowy i jest prowadzone w systemie mistrzowskim przez najlepszych polskich specjalistów z różnych dziedzin twórczości radiowej, takich jak: Andrzej Brzoska, Maciej Kubera, Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec, Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko, Marta Rebzda oraz wybitnych polskich aktorów jak Wojciech Pszoniak.

W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”. W pierwszej edycji kursu w spotkaniach w roli Mistrzów wzięli udział: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski.

Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną SARS-CoV2 zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w trybie online w wirtualnych salach wykładowych. Zajęcia praktyczne, prowadzone w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia, będą odbywać się z zastosowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi.

Kurs reżyserii radiowej to propozycja skierowana do studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji.

Nabór na kurs obecnie nie jest prowadzony.

OGÓLNE INFORMACJE
Kurs realizowany w postaci 10 weekendowych sesji (piątek, sobota, niedziela) odbywających się w okresie od sierpnia do grudnia 2020. Kształcenie ma charakter praktyczny, polegający na warsztatach prowadzonych w systemie tutoringu przez specjalistów z różnych obszarów twórczości radiowej.
 
Każdy z uczestników otrzymuje dyplom ukończenia kursu, ma także możliwość zrealizowania słuchowiska (do 45 min), które zostanie wyemitowane na antenie Polskiego Radia. Informacje na temat słuchowisk zostaną zamieszczone na stronach internetowych Wajda School, Teatru Polskiego Radia oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
 
Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School.
 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną SARS-CoV2 zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone w trybie online w wirtualnych salach wykładowych. Zajęcia praktyczne, prowadzone w studiach nagraniowych Teatru Polskiego Radia, będą odbywać się z zastosowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi.
 
PROGRAM

Praca reżysera nad sobą – prowadzenie: Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła, Wojciech Pszoniak
Praca reżysera nad dźwiękiem – prowadzenie: Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera nad tekstem – prowadzenie: Marta Rebzda
Praca reżysera z aktorem – prowadzenie: Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec
Praca aktora z reżyserem – prowadzenie: Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko

W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”. Nazwiska zaproszonych gości podamy w późniejszym terminie.
 
Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:
 
– Najważniejsze etapy rozwoju polskiego teatru radiowego, zapoznanie z różnymi rodzajami słuchowiska (adaptacja prozy, poezji, radiowa adaptacja scenariusza teatralnego lub filmowego, formy reportażowo-dokumentalne i graniczne – wykorzystujące różne gatunki radiowe do budowy słuchowiska).
 
– Wybór tematu słuchowiska i praca nad scenariuszem (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy nad scenariuszem filmowym).
 
– Specyfika castingu dzieła dźwiękowego.
 
– Aktorstwo w słuchowisku, grze video – próby przed nagraniem, praca z aktorem w studiu.
 
– Współpraca z pozostałymi twórcami (oprawa muzyczna, przed nagraniowe uzgodnienia z realizatorem dźwięku, współpraca z pionem organizacyjno-produkcyjnym, odpowiedź na oczekiwania rynku.
 
– Nagranie scen (podobieństwa i różnice w stosunku do pracy na planie filmowym).
 
– Montaż słuchowiska i specyfika dźwiękowego masteringu finalnego nagrania.
 
– Zapoznanie się z możliwościami artystycznymi wykorzystywania nowoczesnych technik realizacji, a także z możliwościami produkcji słuchowisk w technice dźwięku dookólnego i binauralnego.
 
Warsztaty zakończone zostaną seminarium z przedstawicielami rynku audiowizualnego, w którym uczestnicy przedstawią zrealizowane audycje dźwiękowe.

Etap I:
Wstępna selekcja kandydatów odbywa się na podstawie dostarczonych drogą elektroniczną następujących dokumentów:
– CV
Formularz zgłoszeniowy (.doc)
– List motywacyjny
– Własne artystyczne prace wraz ze spisem załączonych prac (nieobligatoryjne)
UWAGA:
Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać mailem na adres: rezyseria.radiowa@wajdaschool.pl.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia i dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie skasowane.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 30 czerwca 2020.
Informacja o zakwalifikowaniu się do II etapu
zostanie przesłana każdemu z kandydatów po 6 lipca 2020.
Kandydaci, którzy przejdą do II etapu rekrutacji:
– wnoszą opłatę rekrutacyjną w wys. 200,00 zł na konto:
BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – Reżyseria Radiowa”
Etap II:
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 27 – 31 lipca 2020. O dokładnej dacie spotkania każdego z kandydatów poinformujemy indywidualnie.
Masz pytania zadzwoń lub napisz.
+48 690 055 077
rezyseria.radiowa@wajdaschool.pl.

Doświadczona kadra pod kierownictwem takich mistrzów reżyserii radiowej i filmowej jak Janusz Kukuła (Teatr Polskiego Radia) i Wojciech Marczewski (Wajda School), zapewni najwyższy poziom kształcenia weryfikowany na antenie Polskiego Radia.
 
Praca reżysera nad sobą – Wojciech Marczewski, Janusz Kukuła, Wojciech Pszoniak
Praca reżysera nad dźwiękiem – Andrzej Brzoska, Maciej Kubera
Praca reżysera z aktorem – Waldemar Modestowicz, Igor Gorzkowski, Wawrzyniec Kostrzewski, Mariusz Malec
Praca aktora z reżyserem – Anna Wieczur-Bluszcz, Adam Wojtyszko
Praca reżysera nad tekstem – Marta Rebzda
W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu „Spotkania z Mistrzem”.
 

Opłata za kurs wynosi 4 000 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia tej kwoty na raty.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji Kursu Reżyserii Radiowej – link
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – link

ZOBACZ MATERIAŁY WIDEO POŚWIĘCONE PROGRAMOWI

Powiązane artykuły: