STRUCTURAL CONSTELLATIONS International Residential Master Class – OPEN FOR APPLICATIONS!

Structural Constellations to system europejskich warsztatów na poziomie masterclass realizowanych w systemie rezydencyjnym.

Składają się one z dwóch 4-dniowy modułów przygotowanych dla specjalistów z branży filmowej i audiowizualnej: producentów, scenarzystów, reżyserów, projektantów nowych mediów oraz konsultantów scenariuszy. Program został opracowany przez niemieckiego filozofa nauki Matthiasa von Kibéd Varga.

Celem kursu jest kształtowanie interdyscyplinarnej współpracy w grupach oraz wzmocnienie kreatywności ich przedstawicieli. Warsztat nakierowany jest na polepszenie jakości tworzonych scenariuszy, przy jednoczesnym analizowaniu rynku w celu osiągnięcia większej widowni.

Daty modułów:

  • od 23 do 27 maja 2017 w Szwajcarii
  • od 13 od 17 listopada 2017 w Polsce
Termin przyjmowanie zgłoszeń:
  • do 30 Marca 2017
Opłata:
  • 1 zespół (maksymalnie 3 osoby): 1000 Euro za dwa moduły
  • 1 uczestnik: 700 Euro za dwa moduły

Opłata obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. Koszty podróży nie są wliczone w cenę.

Maksymalnie 11 uczestników (w zespołach albo indywidualnie) może być zakwalifikowanych do otrzymania stypendium obejmujących część kosztów podróży i pełnych kosztów utrzymania pod warunkiem, że nie skorzystali oni z innych stypendiów pokrywających te same wydatki. Stypendium jest głównie przeznaczone dla uczestników z państw o niskich dochodach.

Wszystkie informacje o programie można znaleźć na: www.constellations-story.net
Formularz zgłoszeniowy: www.constellations-story.net/applying.html

Partnerami STRUCTURAL CONSTELLATIONS : FOCAL, Norweski Instytut Filmowy, Szwedzki instytut filmowy, Austriacki Instytut Filmowy, Wajda School wspierana przez Polski Instytutu Sztuki Filmowej oraz Szwajcarski Federalny Urząd Kultury.

Kontakt:
Vanja Baumberger, Coordination
FOCAL Lausanne, Switzerland
www.focal.chvanja.baumberger@focal.ch
+41 22 328 08 27
Komórka: +41 77 469 26 00