Rekrutacja

Intryguje Cię świat wokół? Dotykają ludzkie historie?
Masz pomysł i chciałbyś go rozwinąć pod opieką wybitnych dokumentalistów? – Pomożemy Ci rozwinąć Twój projekt!

Naszym zadaniem jest pomóc Ci wyrazić się najpełniej. Nie uczymy podstaw, nie zaczynamy od filmowego abecadła, ale pomagamy rozwinąć Twój projekt. Podczas kursu wspólnie pracujemy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Twojego dokumentu.

„Naszym zdaniem sens filmu dokumentalnego nie polega na opisywaniu rzeczywistości, ale na jej interpretacji. Film dokumentalny bierze się ze zderzenia świata z indywidualnością autora: z jego przemyśleniami, intensywnością patrzenia, z jego wrażliwością i intuicją. Twoje życie wewnętrzne jest takim samym elementem rzeczywistości, jak ten, z którym się zetkniesz, robiąc film.” – Marcel Łoziński.

Dlatego interesuje nas w Tobie:

 • umiejętność zobaczenia w rzeczywistości tego, co według Ciebie jest istotne
 • indywidualny punkt widzenia
 • zdolność znajdowania optymalnych środków wyrazu

Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się z Tobą znakomici dokumentaliści jak nominowany do Oscara® Marcel Łoziński, Vita Żelakeviciute czy Maciej Cuske.

Na kursie DOK PRO zostało opracowanych już ponad 100 filmów dokumentalnych, które zdobyły kilkadziesiąt nagród na prestiżowych festiwalach europejskich i amerykańskich, w tym:

Joanna Anety Kopacz (nominacja do Oscara®). Paparazzi Piotra Bernasia (nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej), Komunia Anny Zameckiej (Europejska Nagroda Filmowa dla Najlepszego Europejskiego Filmu Dokumentalnego), Bukolika Karola Pałki (produkcja Wajda Studio, nagrody na: Millennium Docs Against Gravity dla najlepszego filmu polskiego, Młodzi i film - Jantar za reżyserię i zdjęcia, DOK Leipzig - nagroda Srebrny Gołąb) czy, Między nami Doroty Proby (koprodukcja Wajda Studio, nagroda dla najlepszego polskiego filmu na Millennium Docs Against Gravity), Lombard Łukasza Kowalskiego (nagroda Grand Prix na Millennium Docs Against Gravity) czy xABo: ksiądz Boniecki Aleksandry Potoczek (nagroda na Krakowskim Festiwalu Filmowym).

Nabór trwa do 30 września.

Program

PROGRAM ZAKŁADAOGÓLNE INFORMACJE

 • Kurs trwa 1 rok akademicki.
 • Na program składa się ok. dziesięć 3-5 dniowych intensywnych sesji.
 • Sesje obejmują zajęcia warsztatowe, wykłady, projekcje, analizy filmów i spotkania autorskie. Między sesjami uczestnicy przeprowadzają dokumentację tematów, realizują zdjęcia i montaż.
 • Najbardziej zaawansowane projekty mogą zostać wyprodukowane przez Wajda Studio (w przypadku pozyskania dodatkowych funduszy)

INFORMACJE DODATKOWE

 • Szkolenie oparte jest przede wszystkim na zajęciach praktycznych.
 • Uczestnicy pracują na elektronicznym sprzęcie montażowym (program Final Cut Pro 3.0) oraz kamerach Sony 150 PD, Canon XL1s.
 • W kursie weźmie udział ok. dwunastu uczestników.
 • Zajęcia są prowadzone na poziomie Masterclass (kandydaci muszą więc mieć już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu).
 • Szkoła nie wprowadza limitu wieku. Kandydaci muszą mieć wykształcenie co najmniej średnie.
 • Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 • Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Rekrutacja

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

 • Etap 1
  – wstępna selekcja

 • Wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 • Etap 2
  – rozmowy kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty

 • CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • List motywacyjny
 • Pomysł na film dokumentalny ok. 20-30 minut (zapisanego na max. 2 stronach tekstu), który ma być realizowany w trakcie kursu
 • Jedna lub kilka prac własnych: filmowych lub wideo, prac scenariuszowych lub innych literackich, prac plastycznych, fotograficznych itp
 • Spis załączonych prac
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
 • Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – kurs dokumentalny DOK PRO”

UWAGA! Dokumenty przyjmujemy drogą pocztową i mailową

 • 3 komplety dokumentów należy przesłać pocztą na adres Szkoły: Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa, każdy w podpisanej teczce. Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na CD, DVD, pendrive’ie) oraz przesłać mailem na adres: dokpro@wajdaschool.pl
 • Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie
 • Prosimy o numerowanie stron

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów

Czesne

 • Opłata za kurs wynosi 11 000 zł
 • Wpłata na konto:

  BANK PEKAO SA
  UL. MŁYNARSKA 16
  01-194 WARSZAWA

  nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588

  Fundacja Szkoła Wajdy
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa

  tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – kurs dokumentalny DOK PRO”.

 • Stypendia
 • Fundacja Szkoła Wajdy przewiduje przyznanie stypendiów dla autorów najbardziej rokujących projektów.