Rekrutacja

Masz świetną historię? Pomysł na scenariusz? Chciałbyś go stworzyć pod opieką doświadczonych filmowców i zobaczyć na ekranach kin?

Jesteś studentem, absolwentem szkoły filmowej, artystycznej, ukończyłeś kursy filmowe? Zajmowałeś się kinem amatorskim, offowym, jesteś dziennikarzem albo po prostu piszesz i masz pomysł na historię filmową? Jeśli tak, to SCRIPT jest właśnie dla Ciebie.

Podczas tego kursu pracujesz nad stworzeniem własnego, średnio lub pełnometrażowego scenariusza. Zaczynasz od pomysłu, który przez rok rozwijasz z pomocą doświadczonych, uznanych filmowców, takich jak: Wojciech Marczewski, Katarzyna Klimkiewicz, Leszek Dawid, Sławomir Fabicki, Maciej Marczewski oraz prowadzący kurs Denijal Hasanović. To oni pomogą Ci napisać scenariusz i zaprezentować go potencjalnym producentom w formie publicznego czytania performatywnego z udziałem tak znakomitych aktorów, jak: Magdalena Cielecka, Bartłomiej Topa, Marta Nieradkiewicz, Kamilla Baar czy Łukasz Garlicki.

Ze scenariuszy powstałych na naszym kursie zrealizowano filmy, takie jak: Piosenki o miłości Tomasz Habowskiego, Obudź się Filipa Dzierżawskiego, Marcel Marcina Mikulskiego, Am Himmel Magdaleny Chmielewskiej, Relax Agnieszki Elbanowskiej, Hycel Darii Woszek, Po niedzieli według scenariusza Agnieszki Jagny Wach, Spitsbergen według scenariusza Moniki Sirojc, Jerry na podstawie scenariusza Grzegorza Bogdała. Obecnie w trakcie produkcji są Król dopalaczy Patrycjusza Kostyszyna, Lęk Moniki Sobień, Falochron Tomasza Stochniała.

Teksty z naszego kursu są ponadto dostrzegane i wyróżniane w prestiżowym konkursie scenariuszowym Script Pro. W roku 2014 drugie miejsce zajęła w nim Matka Beaty Waszkiewicz. Z kolei finalistami Script Pro 2017 zostali rozwijający w ramach kursu swoje projekty autorzy: Monika Sobień za Lęk oraz Roman Jarosz za Syrenkę. A w roku 2021 w konkursie Script Pro Marek Mardosewicz za scenariusz OK boomer otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a scenariusz Zuzanny Bukłahy Gruby znalazł się wśród finalistów konkursu.

Nabór trwa do 30 września.

Program

PROGRAM ZAKŁADA

 • Rozwój pomysłów na film, zaczynając od treatmentu, a kończąc na gotowym scenariuszu.
 • Oprócz podstawowych sesji, stanowiących część praktyczną kursu, uczestnicy wezmą udział w wybranych zajęciach teoretycznych oraz warsztatach.


INFORMACJE OGÓLNE

 • Kurs ma na celu rozwój projektów uczestników od treatmentu do scenariusza.
 • Pierwsze trzy sesje poświęcone będą pracy nad treatmentami pod opieką: Denijala Hasanovića, Katarzyny Klimkiewicz, Leszka Dawida i Sławomira Fabickiego.
 • Na kolejnych sesjach uczestnicy, pod indywidualną opieką wykładowców będą rozwijali scenariusze.
 • Pomiędzy sesjami uczestnicy samodzielnie pracują nad swoimi scenariuszami.
 • Kurs przewiduje zapraszanie gości specjalnych. W poprzednich latach wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Udayan Prasad, Agnieszka Smoczyńska, Anna Jadowska.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
 • Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
 • Zapraszamy: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych, ludzi pióra, aktorów.
 • Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 • Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

Rekrutacja

Dowiedz się więcej na www.onlinekamera.pl

Wymagane dokumenty

 • CV ze szczegółowym opisem wszelkich dotychczasowych działań artystycznych
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Pomysł na film fabularny (pełen metraż lub 30 minut) przedstawiony za pomocą treatmentu o maksymalnej objętości 8 stron z rozpisanymi dwiema scenami dialogowymi
 • Synopsis i logline projektu
 • Jedna lub kilka prac własnych (UWAGA: dodatkowe prace literackie przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej na płycie CD lub pendrive’ie)
 • Spis załączonych prac
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
 • Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w wys. 200,00 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe fundacji – kurs scenariuszowy SCRIPT”.

UWAGA! Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne i opisy projektów należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na CD, DVD, pendrive’ie) oraz przesłać mailem na adres: atuszynska@wajdaschool.pl

 • Prace własne należy przesłać do Szkoły na adres: Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, bud. 24, 00-724 Warszawa (prosimy o przesłanie dokumentów w 4 egzemplarzach w osobnych podpisanych teczkach – w ramach jednej przesyłki)
 • Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie
 • Prosimy o numerowanie stron

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD, pendrive’ie) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.