Rekrutacja

Film Bridge – Ukraine to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów młodych twórców z Ukrainy – reżyserów, a także scenarzystów chcących zrealizować swój własny film.

W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim, jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który uczestnik chciałby rozwijać podczas programu. Przez kilka miesięcy sześciu młodych twórców/twórczyń (mających obywatelstwo ukraińskie) będzie pracować nad rozwojem swoich projektów fabularnych i dokumentalnych z doświadczonymi polskimi filmowcami.

Program opiera się na zajęciach grupowych, praktycznych warsztatach oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej uczestnicy będą pracować nad treatmentem, uczyć się pracy z aktorem i zrealizują wybraną scenę ze swojego projektu. Wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego.

Podczas programu uczestnicy będą pracować z doświadczonymi twórcami filmowymi związanymi z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciechem Marczewskim, Robertem Glińskim, Denijalem Hasanoviciem, Marcinem Borchardtem, Udayanem Prasadem, Joanną Malicką, Ireną Banat, Jerzym Radosem oraz pomysłodawcą i koordynatorem programu – Filipem Marczewskim.

Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana scena z rozwijanego tekstu, tak by każdy z uczestników kończąc program, miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny.

Udział w programie jest bezpłatny.

Organizatorzy:

Wajda School – www.wajdaschool.pl
Gdyńska Szkoła Filmowa – www.gsf.pl

Program FILM BRIDGE – UKRAINE jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Program

Uczestnicy programu FILM BRIDGE – UKRAINE rozwijają swoje pomysły na film, uczą się pracy z aktorem i pracy na planie podczas pracy nad wybraną sceną fabularną ze swojego projektu oraz realizując zdjęcia na własnym planie dokumentalnym.
Biorą także udział (jako współpracownicy) w realizacji wspólnych scen warsztatowych kursów Script/Studio Prób w Wajda School oraz scen dialogowych w Gdyńskiej Szkole Filmowej (realizowanych w trakcie ich pobytu w Gdyni).
Program podzielony jest na sesje online (grudzień/styczeń), sesje stacjonarne w Szkole Wajdy (luty/marzec) i w Gdyńskiej Szkole Filmowej (kwiecień/maj/czerwiec). Rekrutacja

Zapraszamy reżyserów fabularnych i dokumentalnych, scenarzystów, operatorów i aktorów chcących zrealizować własny film, a także studentów i absolwentów szkół filmowych, twórców związanych z kinem offowym.
Aby wziąć udział w programie należy posługiwać się językiem polskim lub angielskim i mieć obywatelstwo ukraińskie. W trakcie trwania programu na spotkaniach będzie obecny tłumacz na język polski.  Nie ma limitu wieku dla kandydatów.
Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 25 października 2023.

 

 • Etap 1: 25 października – 10 listopada
  Wstępna selekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów:
  Dokumenty zgłoszeniowe muszą zawierać:
  - treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (max. 5 stron maszynopisu),
  - jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego),
  - treatment dokumentalny (związany z bohaterem oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (max. na 1 stronę maszynopisu)
  - dotychczasowe prace filmowe (w formie linku do materiału video, z zaznaczeniem najważniejszych),
  formularz zgłoszeniowy,
  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
  UWAGA!!!!
  Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w formie mailowej, przesłane na adres: filmbridge@wajdaschool.pl
  Zgłoszenia należy przesyłać w języku polskim lub angielskim.
 • Etap 2: 22–23 listopada

  Rozmowy kwalifikacyjne online z kandydatami – druga połowa listopada 2023.
 • Etap 3: do 27 listopada

  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników – koniec listopada 2023.

Czesne

Udział w programie jest bezpłatny.