Rekrutacja

Ten kurs pomoże Ci w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu. Wzmocni Twoje umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz nauczy twórczej współpracy z ekipą filmową. Profesjonaliści z branży podzielą się z Tobą swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej.

Pracują z nami uznani producenci tacy jak: Maciej Strzembosz, Kamil Przełęcki, Agnieszka Odorowicz, Alicja Grawon-Jaksik, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Jurczak, Dorota Roszkowska, Małgorzata Roguska, Sławomir Rogowski, Joanna Malicka, Anna Bławut.

Podczas naszego kursu weźmiesz udział w wykładach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach. Dokonasz analizy przygotowanego projektu z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji. Szczególną uwagę przykładamy do pracy nad materiałem literackim. Kładziemy nacisk na wszelkie meandry dramaturgii.

Korzystając z naszego kursu będziesz współpracował ze studentami pozostałych kursów Szkoły Wajdy. W szczególności STUDIA PRÓB, SCRIPT oraz DOK PRO. U nas zdobędziesz doświadczenie w  pracy na profesjonalnym planie zdjęciowym.

Pokażemy Ci, co znaczy wspólnie i kreatywnie zrobić film.

Nabór trwa do 30 września.

Program

PROGRAM ZAKŁADA

 •  Zapoznanie uczestników z narzędziami oraz metodami, pozwalającymi na jak najlepsze przygotowanie produkcji własnego filmu.
 • Udział w sesjach poszerzających wiedzę ogólną przydatną w procesie tworzenia filmu, jak umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe.
 • Zajęcia dotyczące przygotowania pakietu produkcyjnego, pitchingu projektu, zaplanowania strategii festiwalowej, opracowania możliwości finansowania produkcji.
 • Szkolenie z wybranego zakresu zagadnień pracy producenta wraz z możliwością omówienia kwestii dotyczących projektów przygotowywanych przez uczestników kursu.


OGÓLNE INFORMACJE

 • Kurs ma na celu przygotowanie początkujących producentów do realiów pracy producenta kreatywnego.
 • Kurs ma charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Na program kursu składają się: wykłady, szkolenia warsztatowe i case study oraz indywidualne konsultacje rozwijanych projektów.
  Kurs trwa dwa semestry.
 • Sesje odbywają się raz w miesiącu przez kolejne 3-4 dni (zwykle robocze, ale ze względu na obowiązki zawodowe tutorów i uczestników kursu możliwe są również zajęcia w wybrane soboty).
 • Kurs poszerzony jest o możliwość korzystania z wykładów online, wspólne zajęcia i warsztaty z uczestnikami Studia Prób, SCRIPT i DOK PRO, analizy filmów, czytania scenariuszy, realizację scen.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Językiem wykładowym jest polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość j. angielskiego.
 • Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
 • Nie wymagane jest żadne formalne wykształcenie.
 • Podstawowym kryterium oceny jest list motywacyjny kandydata.
 • Poszczególne zagadnienia prezentowane są przez specjalistów zawodowo realizujących omawiany obszar tematyczny.
 • Szukamy kandydatów, którzy chcą wykonywać z sukcesem zawód producenta kreatywnego.
 • Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 • Zamierzamy przyjąć ok. 12 uczestników kursu.
 • Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

 

Rekrutacja

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

 • Etap I
  – wstępna selekcja

 • Wstępna selekcja projektów oraz kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 • Etap II

  – rozmowy kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty

 • CV kandydata
 • List motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu i planach zawodowych
 • Tytuł projektu przygotowywanego przez uczestnika kursu (opcjonalnie)
 • Streszczenie i metryczka projektu (opcjonalnie*)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji


*Metryczka projektu powinna zawierać następujące elementy:

 • Tytuł, rodzaj i gatunek filmu
 • Autor/autorka scenariusza, tytuł własności praw literackich
 • Proponowani członkowie ekipy, jeśli został dokonany ich wybór
 • Orientacyjna długość filmu
 • Orientacyjny planowany budżet projektu
 • Potwierdzenie dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wys. 200 zł na konto: BANK PEKAO SA UL. MŁYNARSKA 16, 01-194 WARSZAWA, nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588; Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa; tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – DEVELOPMENT KREATYWNY”

Uwaga! 3 komplety dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Fundacja Szkoła Wajdy, ul. Chełmska 21 budynek 24 – na terenie WFDiF, w 3 egzemplarzach oraz przesłać w formie elektronicznej na adres development@wajdaschool.pl.

 • Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska na każdej stronie
 • Prosimy o numerowanie stron


Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęć, grafik, płyt CD, DVD etc) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.