Rekrutacja

Ten kurs pomoże Ci w praktycznym przygotowaniu i profesjonalnym prowadzeniu procesu developmentu filmu. Wzmocni Twoje umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe oraz nauczy twórczej współpracy z ekipą filmową. Profesjonaliści z branży podzielą się z Tobą swoją wiedzą o prezentacji projektu, negocjacjach, wystąpieniach publicznych i budowaniu strategii festiwalowej.

Pracują z nami uznani producenci, tacy jak: Anna Bławut, Monika Głowacka, Alicja Grawon-Jaksik, Marta Habior, Magdalena Kamińska, Izabele Kiszka-Hoflik, Joanna Malicka, Agnieszka Odorowicz, Kamil Przełęcki, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Roguska, Sławomir Rogowski, Dorota Roszkowska, Maciej Strzembosz, Agata Szymańska, Agnieszka Wasiak.

Podczas naszego kursu weźmiesz udział w wykładach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach. Dokonasz analizy przygotowanego projektu z pracującymi w branży filmowej specjalistami różnych profesji. Szczególną uwagę przykładamy do pracy nad materiałem literackim. Kurs ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Korzystając z naszego kursu, będziesz współpracował ze studentami pozostałych kursów Szkoły Wajdy. W szczególności STUDIA PRÓB, SCRIPT oraz DOK PRO. U nas zdobędziesz doświadczenie w pracy na profesjonalnym planie zdjęciowym.

Pokażemy Ci, co znaczy wspólnie i kreatywnie zrobić film.

Nabór trwa do 30 września.

Terminy konsultacji:

06 września (środa) 12.00–14.00 Katarzyna Madaj-Kozłowska
13 września (środa) 12.00–14.00 Katarzyna Madaj-Kozłowska
27 września (środa) 12.00–14.00
Katarzyna Madaj-Kozłowska

Konsultacje odbywają się w siedzibie Szkoły przy ul. Chełmskiej 21, bud. 24. Spotkania trwają maksymalnie 20 minut na osobę i odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu. Zapisy na konsultacje przyjmowane są mailowo na adres: nabor@wajdaschool.pl. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę kursu „konsultacje Development kreatywny”. 

Istnieje możliwość umówienia się także na rozmowę online w dodatkowym terminie pod adresem info@wajdaschool.pl

Program

PROGRAM ZAKŁADA

 • Zapoznanie uczestników z narzędziami oraz metodami pozwalającymi na jak najlepsze przygotowanie produkcji własnego filmu.
 • Udział w sesjach poszerzających wiedzę ogólną przydatną w procesie tworzenia filmu, jak umiejętności biznesowe, negocjacyjne i marketingowe. Pozwala zdobyć wiedzę o specyfice twórczych zawodów filmowych i przygotować się do realiów pracy zespołowej, uzupełnia wiedzę z zakresu prawa autorskiego. 
 • Zajęcia dotyczące przygotowania pakietu produkcyjnego, pitchingu projektu, zaplanowania strategii festiwalowej, opracowania możliwości finansowania produkcji.
 • Szkolenie z wybranego zakresu zagadnień pracy producenta wraz z możliwością omówienia kwestii dotyczących projektów przygotowywanych przez uczestników kursu.


OGÓLNE INFORMACJE

 • Kurs ma na celu przygotowanie początkujących producentów do realiów pracy producenta kreatywnego.
 • Kurs ma charakter zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Na program kursu składają się: wykłady, szkolenia warsztatowe i case study oraz indywidualne konsultacje rozwijanych projektów. Zajęcia obejmują przygotowanie do produkcji różnego rodzaju dzieł audiowizualnych, obejmując swym zakresem wiedzę z trzech obszarów: literackiego, produkcyjnego i producenckiego.
 • Kurs trwa dwa semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu przez kolejne 3–4 dni (zwykle robocze, ale ze względu na obowiązki zawodowe tutorów i uczestników kursu możliwe są również zajęcia w wybrane soboty).
 • Kurs poszerzony jest o możliwość korzystania z wykładów online, wspólne zajęcia i warsztaty z uczestnikami Studia Prób, SCRIPT i DOK PRO, analizy filmów, czytania scenariuszy, realizację scen.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Językiem wykładowym jest język polski, ale ze względu na międzynarodowy charakter Szkoły (wykładowcy i uczestnicy z zagranicy) pożądana jest znajomość języka angielskiego.
 • Szkoła nie wprowadza limitu wieku.
 • Niewymagane jest żadne formalne wykształcenie.
 • Podstawowym kryterium oceny jest list motywacyjny kandydata.
 • Poszczególne zagadnienia prezentowane są przez specjalistów zawodowo realizujących omawiany obszar tematyczny.
 • Szukamy kandydatów, którzy chcą wykonywać z sukcesem zawód producenta kreatywnego.
 • Każdy z uczestników kończących kurs otrzyma dyplom Szkoły Wajdy.
 • Zamierzamy przyjąć około 12 uczestników kursu.
 • Szkoła Wajdy jest szkołą otwartą! Będąc naszym kursantem, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach innych kursów jako wolny słuchacz.

 

Rekrutacja

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.

 • Etap I
  – wstępna selekcja

 • Wstępna selekcja projektów oraz kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 • Etap II

  – rozmowy kwalifikacyjne – 27 października

Wymagane dokumenty

 • CV kandydata
 • List motywacyjny prezentujący sylwetkę kandydata wraz z informacją o dotychczasowym doświadczeniu i planach zawodowych
 • Tytuł projektu przygotowywanego przez uczestnika kursu (opcjonalnie)
 • Streszczenie i metryczka projektu (opcjonalnie*)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji


*Metryczka projektu powinna zawierać następujące elementy:

 • Tytuł, rodzaj i gatunek filmu
 • Autor/autorka scenariusza, tytuł własności praw literackich
 • Proponowani członkowie ekipy, jeśli został dokonany ich wybór
 • Orientacyjna długość filmu
 • Orientacyjny planowany budżet projektu
 • Potwierdzenie dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł na konto:

  BANK PEKAO SA
  UL. MŁYNARSKA 16
  01-194 WARSZAWA

  nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588

  Fundacja Szkoła Wajdy
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa

  tytuł wpłaty „wpłata na cele statutowe – DEVELOPMENT KREATYWNY”

Uwaga! 3 komplety dokumentów należy przesłać pocztą na adres: 

Fundacja Szkoła Wajdy
ul. Chełmska 21 budynek 24 – na terenie WFDiF
00-724 Warszawa

w 3 egzemplarzach oraz przesłać w formie elektronicznej na adres development@wajdaschool.pl

 • Prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska na każdej stronie
 • Prosimy o numerowanie stron


Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przesłane nam zgłoszenia, dokumenty oraz prace (w tym zdjęcia, grafiki, płyty CD, DVD etc.) po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone. W związku z tym prosimy o nieprzysyłanie oryginałów dokumentów.

Czesne

 • Opłata za kurs wynosi 7000 zł
 • Wpłata na konto:

  BANK PEKAO SA
  UL. MŁYNARSKA 16
  01-194 WARSZAWA

  nr konta: 25 1240 6029 1111 0010 1944 6588;

  Fundacja Szkoła Wajdy
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa

  tytuł wpłaty „Wpłata na cele statutowe – kurs dla producentów DEVELOPMENT KREATYWNY”.

 • Na podstawie pisemnego wniosku uczestnika kursu dopuszczalne jest wniesienie opłaty w ratach