Rekrutacja

Związany ze Studiem i Szkołą Wajdy, a wcześniej z Mistrzowską Szkołą Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy od 2006 roku. Absolwent zarządzania edukacją Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ukończył na WWSE. Specjalista BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik drogowy PZM i instruktor udzielania pierwszej pomocy.