Rekrutacja

Diary of a trip to Budapest

Rafał Kapeliński, director/scriptwriter (Poland), Jan Kidawa-Błoński, producer (Gambit Production Sp. z o.o., Poland), Paweł Dyllus, cameraman (Poland)