Rekrutacja

Father's Day

Dariusz Gajewski, director (Poland), Wojciech Lepianka, scriptwriter (Poland), Piotr Dzięcioł, producer (Opus Film, Poland), Wojciech Staroń, cameraman (Poland)