Rekrutacja

Reconciliation

Ksawery Szczepanik, director (Poland), Łukasz Maciejewski, scriptwriter (Poland), Małgorzata Jurczak, producer (Scorpion arte, Poland)