Rekrutacja
Po pierwszej edycji programu FILM BRIDGE dla filmowców z Białorusi rozpoczynamy nabór do kolejnej - tym razem dedykowanej reżyserom i scenarzystom z Ukrainy. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2022 roku.

Film Bridge – Ukraine to autorski program Wajda School realizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, którego celem jest rozwój projektów filmowych młodych twórców z Ukrainy. W programie mogą wziąć udział zarówno osoby przed debiutem reżyserskim, jak i twórcy mający na koncie pierwsze własne pełnometrażowe filmy fabularne lub dokumentalne. Przy selekcji, oprócz dotychczasowego doświadczenia filmowego, liczyć się będzie przede wszystkim pomysł na film, który chciałbyś rozwijać podczas programu. Przez kilka miesięcy – od grudnia 2022 roku – sześciu młodych twórców/twórczyń będzie pracować nad rozwojem swoich projektów – fabularnych i dokumentalnych – z doświadczonymi polskimi filmowcami. Program opiera się na zajęciach grupowych,  praktycznych warsztatach oraz indywidualnej pracy nad projektem pod okiem opiekuna. Podczas sesji online oraz warsztatów stacjonarnych, pod okiem wykładowców Wajda School i Gdyńskiej Szkoły Filmowej, będziesz pracować nad treatmentem, nauczysz  się pracy z aktorem, zrealizujesz wybraną scenę z twojego projektu. Uczestnicy programu wezmą także udział w realizacji zdjęć do krótkiego projektu dokumentalnego. Efektem części fabularnej programu ma być szczegółowo dopracowany treatment lub pierwsza wersja scenariusza filmu fabularnego oraz zrealizowana scena z rozwijanego tekstu. Zależy nam by uczestnik kończąc program, miał pakiet, z którym będzie mógł szukać producenta i starać się o realizację swojego projektu. W przypadku projektu dokumentalnego efektem ma być krótkie ćwiczenie lub krótki film dokumentalny. Udział w programie jest bezpłatny.

Wykładowcy

Wykładowcami będą doświadczeni twórcy filmowi związani z Wajda School i Gdyńską Szkołą Filmową: Wojciech Marczewski, Robert Gliński, Denijal Hasanović, Udayan Prasad, Andrzej Fidyk, Jerzy Rados oraz pomysłodawca i koordynator programu – Filip Marczewski.

Dla kogo

Dla reżyserów fabularnych i dokumentalnych, a także scenarzystów, operatorów  i aktorów chcących rozpocząć działalność także na polu reżyserii. Osoby ubiegające się o przyjęcie na program muszą posiadać obywatelstwo ukraińskie i posługiwać się językiem polskim lub angielskim.

Rekrutacja

Zgłoszenie musi zawierać treatment fabularny, który będzie rozwijany w trakcie programu (maksymalnie 5 stron maszynopisu), jedną w pełni rozpisaną scenę dialogową (najważniejsza scena z projektu fabularnego), treatment dokumentalny (związany z bohaterem, oparty o własne doświadczenia) lub/i treatment dokumentalny na dowolny temat (maksymalnie na 1 stronę maszynopisu każdy). Materiały muszą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

Przyjmowanie zgłoszeń do 26 października 2022. roku.

Szczegóły rekrutacji: tutaj Masz pytania? Napisz na filmbridge@wajdaschool.pl 

Organizatorzy:

Szkoła Wajdy od dwudziestu lat kształci młode pokolenia filmowców zgodnie ze swoim mottem: „Wierzymy, że film może zmieniać świat. Wierzymy w mądre, ambitne kino autorskie. Dlatego pomagamy młodym twórcom robić filmy”. Tworzymy optymalne warunki do przygotowania profesjonalnego debiutu. Doświadczeni ludzie kina, reżyserzy, scenarzyści, dokumentaliści, producenci pracują ze studentami nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów – od etapu developmentu scenariuszoweg przez dokumentację, zdjęcia, produkcję, postprodukcję aż po prezentację filmu na rynku. www.wajdaschool.pl

Gdyńska Szkoła Filmowa powstała w 2010 roku. Misją oraz podstawowym celem działalności szkoły jest rzetelne, solidne i profesjonalne wykształcenie świadomych zawodu reżysera przyszłych twórców filmów fabularnych i dokumentalnych. Nauczanie przedmiotów kierunkowych opiera się na zajęciach praktycznych. Niezbędne wykłady teoretyczne stanowią punkt wyjścia do szeregu ćwiczeń, prób warsztatowych oraz realizacji scen i etiud filmowych. Zajęcia w niewielkich grupach umożliwiają indywidualną pracę oraz bezpośredni, merytoryczny kontakt z wykładowcą. www.gsf.pl

Program FILM BRIDGE – UKRAINE jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


Режисерсько-постановочна програма для кінематографістів з України.

Ти громадянин України? Бажаєш розвивати свій художній та документальний проект? Переглянь нову програму Школи Вайди та Ґдинської школи кіно! Заявки приймаємо до 26 жовтня 2022 року. «Film Bridge – Ukraine» — це власна програма Школи Вайди, яка реалізується у співпраці з Ґдинською школою кіно і спрямована на розвиток проектів молодих українських кінематографістів. У програмі можуть взяти участь особи, які вже дебютували як режисери, а також автори, які зняли свої перші повнометражні художні чи документальні фільми. Під час відбору, окрім попереднього кінодосвіду, найважливішим буде ідея для фільму, яку учасник хотів би розвинути під час програми. Кілька місяців, з грудня 2022 року, шість молодих авторів/авторок, працюватимуть над розробкою своїх проектів – художніх і документальних – з досвідченими польськими кінематоргафістами. Програма складається з групових занять, практичних занять та індивідуальної роботи над проектом під керівництвом опікуна. Під час онлайн-сесій та стаціонарних семінарів під керівництвом викладачів Школи Вайди та Ґдинської школи кіно,  будеш працювати над проектом сценарію, навчишся працювати з актором і будеш створювати обрану сцену зі свого проекту. Учасники програми також візьмуть участь у зйомках короткометражного документального проекту. Результатом художньої частини програми має бути ретельно доопрацьований проект сценарію або перша версія сценарію художнього фільму та реалізована сцена з розгорнутого тексту. Ми хотіли б, щоб учасник, який закінчить програму, мав відповідний пакет, за допомогою якого зможе знайти собі продюсера та намагатиметься реалізувати свій проект. У випадку документального проекту результатом має бути коротка вправа або короткий документальний фільм. Участь у програмі безкоштовна.

Викладачі

Викладачами будуть досвідчені кінематографісти, пов’язані зі Школою Вайди та Ґдинською школою кіно: Войцех Марчевський, Роберт Ґлінський, Деніял Хасанович, Удаян Прасад, Анджей Фідик, Єжи Радош, а також ініціатор і координатор програми – Філіп Марчевський.

Для кого

Для режисерів художніх та документальних фільмів, сценаристів, операторів та акторів, які хочуть розпочати свою діяльність також у сфері режисури. Особи, які претендують на участь у програмі, повинні мати українське громадянство та володіти польською або англійською мовами.

Реєстрація

Заявка повинна містити: проект сценарію художнього фільму, який буде розроблений під час програми (максимум 5 сторінок машинопису), повністю написана сцена діалогу (найважливіша сцена з художнього проекту), проект сценарію документального фільму, пов’язаного з головним героєм на основі власного досвіду, та/або проект сценарію документального фільму на будь-яку тему (не більше 1-ї машинописної сторінки кожна). Матеріали мають бути підготовлені польською або англійською мовами.

Заявки на участь у програмі приймаємо до 26 жовтня 2022 року.

Деталі реєстрації: https://wajdaschool.pl/film-bridge-ukraine/ Маєш питання? Напиши до нас: filmbridge@wajdaschool.pl

Організатори:

Школа Вайди вже двадцять років виховує молоде покоління кінематографістів відповідно до свого девізу: «Ми віримо, що кіно може змінити світ. Ми віримо в мудре, амбітне авторське кіно. Тому ми допомагаємо молодим кінематографістам знімати фільми». Ми створюємо оптимальні умови для підготовки професійного дебюту. Досвідчені кінематографісти (режисери, сценаристи, документалісти, продюсери) працюють зі студентами над найкращим художнім баченням власних проектів - від етапу розробки сценарію, через документацію, фотографії, фільми, пост-продакшн до презентації фільму на ринку. www.wajdaschool.pl Ґдинська школа кіно заснована в 2010 році. Місією та головною метою діяльності школи є надійна, солідна та професійна підготовка майбутніх кінематографістів художнього та документального кіно, яким знайома професія режисера. Викладання основних предметів базується на практичних заняттях. Необхідні лекції є ключем до низки вправ, репетицій, а також до виконання кіносцен і етюдів. Заняття в малих групах дають можливість індивідуальної роботи та безпосереднього контакту з викладачем. www.gsf.pl

Програма „FILM BRIDGE – UKRAINE” співфінансується з коштів Польського інституту кіномистецтва.

Galeria